Spesialpedagogikk (Heftet)

Forfatter:

og

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2012
Antall sider: 728
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202352264
Kategori: Utdanningsvitenskap
Fag: Pedagogikk og elevkunnskap, Spesialpedagogikk, Utdanningsledelse
Nivå: Akademisk
Omtale Spesialpedagogikk

Denne boka retter seg mot studenter i spesialpedagogikk, lærerstudenter og fagfolk med spesialpedagogiske ansvars- og arbeidsoppgaver.

Spesialpedagogikk gir en bred presentasjon av kunnskapsstatus på et mangslungent fagfelt. Forfatterne viser at spesialpedagogikk i første rekke skal bidra til verdige vilkår for læring, utvikling og livsutfoldelse for barn, ungdom og voksne som møter funksjonshemmende barrierer i livet. De skriver om nye perspektiver og aktuell teoretisk, empirisk og praktisk kunnskap på alle områder av spesialpedagogikken. Etikk, verdier og refleksjoner om framtidige muligheter og utfordringer utgjør sentrale problemfelt.

Dette er det mest allsidige verket i spesialpedagogikk i en norsk og nordisk sammenheng. 5. utgave består av 34 kapitler hvorav ni er helt nyskrevne. Øvrige kapitler er gjennomrevidert.

Til toppen

Anmeldelser av Spesialpedagogikk
«Boken egner seg godt som en grunnbok for studenter i spesialpedagogikk og for spesialpedagogier i yrkesfeltet. Den kan også med fordel brukes i førskolelærerutdanning, lærerutdanningen og utdanning innen det sosialfaglige feltet og være en viktig kunnskapskilde for pedagoger og andre yrkesgrupper som jobber med barn og unge. Boken gir et bredt og oppdatert bilde av et sammensatt fagfelt. Slik fremstår den nye utgaven av Spesialpedagogikk som en viktig, grundig og god bok som anbefales både som oppslagsbok og som en bok som det gir god mening å lese i sin helhet hvis man ønsker oversikt over det spesialpedagogiske feltet.»Hilde Larsen Damsgaard, Spesialpedagogikk 8/2012

Til toppen

Om forfatter
Edvard Befring er professor emeritus (dr.philos.) ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo. I sin forskning har han i vesentlig grad vært opptatt av læring, kompetanseutvikling og psykososiale utfrodringer blant ungdom. Han har også engasjert seg i kvalitetsutvikling av hjelpetiltak og forebygggende innsatser i skole, barnevern og samfunn.
Reidun Tangen er Professor emeritus ved Universitetet i Oslo, Institutt for spesialpedagogikk. Sentrale forskningsfelt har vært skolekvalitet og opplæringsvilkår for barn og unge i risiko; samarbeid mellom foreldre og fagfolk/skole, vitenskapteori og forskningsmetode og kompetanseutvikling og fleksibel læring.