Små skritt eller store sprang? (Heftet)

Om digitale tilstander i skolen

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2012
Antall sider: 304
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202364380
Kategori: Grunnskolelærerutdanning og Utdanningsvitenskap
Fag: Pedagogikk, Pedagogikk og elevkunnskap
Nivå: Akademisk
Komponent: Pedagogisk litteratur
Omtale Små skritt eller store sprang?
Hva er grunnen til at utviklingen av den digitale teknologien i samfunnet og skolen går i utakt? Hva kommer det av at de fleste oppfatter at skolen og lærerne ikke klarer å benytte seg av de nye mediene på en produktiv måte? Kan det skyldes at digitale teknologier og medier møter en tradisjonsdyktig opplæringskultur som er forankret i århundrelange tradisjoner? Eller kan det være at umoden teknologi i skolen møter velprøvde pedagogiske løsninger?

I boka Små skritt eller store sprang? Om digitale tilstander i skolen forsøker forfatterne å svare på noen av disse spørsmålene. I de ulike artiklene rettes blant annet søkelyset mot hva som foregår i samspillet mellom lærer og elev når de bruker digitale teknologier og medier til å løse konkrete arbeidsoppgaver, og hva slags kunnskaper som kommer ut av dette læringsarbeidet.

Boka henvender seg til lærere, skoleledere, utdanningsforskere og studenter og ansatte i lærerutdanningen som ønsker å forstå et kunnskapsfelt som er i rask utvikling, og som vil ha stor påvirkningskraft på det profesjonelle lærerarbeidet i framtiden.

Til toppen

Flere bøker av Trond Eiliv Hauge:

Anmeldelser Små skritt eller store sprang?

Digitale tilstander

« [...] Men oppsummert er dette en bok som rammer inn den virkeligheten den norske skolen i dag befinner seg i, når det gjelder forholdet til «dette nye» - som altså ikke er så nytt lenger. Derfor er dette en viktig bok, en slags begrunnet status. Men i en slik status ligger det også et startpunkt. Jeg opplever at boka gir gode føringer for hva som bør bli veien videre, og ikke minst: hvem som nå bør lede an på den veien!»Ulf Skauli, Bedre skole, 4. utgave 2012

Til toppen

Om forfatter

Trond Eiliv Hauge er professor emeritus ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo. Han har vært tilknyttet instituttet siden 1991 og har arbeidet med lærerutdanning, skoleutvikling, digitale teknologier og medier. Han ledet Senter for fremragende lærerutdanning i oppstartfasen 2011-2012. Har tidligere vært lærer i ungdomsskolen og konsulent/sekretær for utvikling av Mønsterplan for grunnskolen 1987.