Skriving på norsk som andrespråk (Heftet)

Vurdering, opplæring og elevenes stemmer

Forfatter:

og

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2015
Antall sider: 256
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202489663
Kategori: Fagbøker
Fag: Lese- og skriveopplæring, Norsk som andrespråk
Nivå: Akademisk
Omtale Skriving på norsk som andrespråk

Hvilke utfordringer møter unge og voksne som skal skrive på norsk, og som har et annet morsmål?
Hvordan kan lærere best vurdere tekstene deres og bidra til å utvikle skrivekompetansen?
Hvilke kunnskaper har vi om skriving på et andrespråk?

Denne boka handler om skriving og om det å undervise i skriving når norsk er andrespråk, i ungdomsskole og videregående skole, i voksenopplæring og høyere utdanning. Forfatterne undersøker hva som kjennetegner andrespråksskrivernes tekster, hva det innebærer å være en andrespråksskriver, både i utdanningen og på fritiden, hvilke rammer som finnes for skrivingen og vurderingen av den, og de viser hvordan man kan forbedre skriveopplæringen med utgangspunkt i innsikter fra denne forskningen.

Forfatterne er forskere innen andrespråk og andrespråksskriving ved ulike høgskoler og universiteter. De har også relevant undervisningserfaring.

Boka er aktuell for forskere, studenter og lærere innen norsk som andrespråk og tilgrensende fagfelt.

Til toppen

Flere bøker av Anne Golden og Elisabeth Selj:

Du vil kanskje også like

Om forfatter

Anne Golden er professor i norsk som andrespråk ved Universitetet i Oslo og er med i kjernegruppa ved Senter for flerspråklighet (MultiLing). Hennes forskningsinteresser omfatter blant annet ulike sider ved litterasitet på et andrespråk (særlig relatert til ordforråd og skolebøker), transferstudier og bruk av fokusgrupper, narrativer og metaforer i ulike studier knyttet til flerspråklighet – i tillegg til norsk grammatikk i et andrespråksperspektiv. Hun er også opptatt av å studere holdninger og stereotyper i møte mellom innlærere og nordmenn. Hun har publisert bøker og artikler innenfor disse temaene. Doktoravhandlingen handlet om minoritetselevers forståelse av metaforiske uttrykk som forekom i lærebøker i samfunnsfag.

Elisabeth Selj er dosent emerita i norsk som andrespråk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo. Hun er opptatt av elever og studenter med norsk som andrespråk og deres møte med utdanningssystemet. Hun har undervist på alle årstrinn i grunnskolen, ved pedagogiske høyskoler og universiteter, og hun har publisert lærebøker for minoritetsspråklige elever i grunnskolen, vitenskapelige artikler og fagbøker om skriving på norsk som andrespråk, om andrespråkslæring og andrespråksundervisning.