Skriving på norsk som andrespråk (Heftet)

Vurdering, opplæring og elevenes stemmer

Forfatter:

og

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2015
Antall sider: 256
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202489663
Kategori: Fagbøker
Fag: Lese- og skriveopplæring, Norsk som andrespråk
Nivå: Akademisk
Omtale Skriving på norsk som andrespråk

Hvilke utfordringer møter unge og voksne som skal skrive på norsk, og som har et annet morsmål?
Hvordan kan lærere best vurdere tekstene deres og bidra til å utvikle skrivekompetansen?
Hvilke kunnskaper har vi om skriving på et andrespråk?

Denne boka handler om skriving og om det å undervise i skriving når norsk er andrespråk, i ungdomsskole og videregående skole, i voksenopplæring og høyere utdanning. Forfatterne undersøker hva som kjennetegner andrespråksskrivernes tekster, hva det innebærer å være en andrespråksskriver, både i utdanningen og på fritiden, hvilke rammer som finnes for skrivingen og vurderingen av den, og de viser hvordan man kan forbedre skriveopplæringen med utgangspunkt i innsikter fra denne forskningen.

Forfatterne er forskere innen andrespråk og andrespråksskriving ved ulike høgskoler og universiteter. De har også relevant undervisningserfaring.

Boka er aktuell for forskere, studenter og lærere innen norsk som andrespråk og tilgrensende fagfelt.

Til toppen

Flere bøker av Anne Golden og Elisabeth Selj:

Du vil kanskje også like

Om forfatter
Anne Golden er professor i norsk som andrespråk og temaleder ved MultiLing, Universitetet i Oslo. Hun har vært med å bygge opp andrespråksfaget i Norge, har undervisningserfaring fra alle nivåer ved universitetet og har også undervist på en rekke etter- og videreutdanningskurs for lærere. Golden har deltatt på flere NFR-finansierte forskningsprosjekt (Kultur og språkkontakt, Askeladden, Morsmålstransfer i norsk innlærerspråk - en korpusbasert tilnærming, Språk, kultur og identitet), har publisert vitenskapelige artikler om en rekke emner relatert til ulike sider ved andrespråk og flerspråklighet og skrevet lærebøker knyttet til grammatikk, ordforråd og skriving i norsk som andrespråk.
Elisabeth Selj er dosent emerita i norsk som andrespråk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo. Hun er opptatt av elever og studenter med norsk som andrespråk og deres møte med utdanningssystemet. Hun har undervist på alle årstrinn i grunnskolen, ved pedagogiske høyskoler og universiteter, og hun har publisert lærebøker for minoritetsspråklige elever i grunnskolen, vitenskapelige artikler og fagbøker om skriving på norsk som andrespråk, om andrespråkslæring og andrespråksundervisning.