Sentrale begreper og fenomener i klinisk sykepleie (Innbundet)

Sykepleieboken 2

Forfatter:

og

Forfatter: og
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2016
Antall sider: 408
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202448615
Kategori: Helse og sosialfag og Fagbøker
Fag: Sykepleiefag
Nivå: Akademisk
Omtale Sentrale begreper og fenomener i klinisk sykepleie
Sentrale begreper og fenomener i klinisk sykepleie – Sykepleieboken 2 retter søkelyset mot en rekke fenomener som kan komme til syne ved sykdom og lidelse. Det dreier seg om fenomener som livskvalitet, håp og mestring, og også om smerte, utmattelse, kvalme og svimmelhet. Vi får innsikt i hvordan pasienter kan reagere forskjellig på å være syk eller å ha en lidelse, og på hvordan sykepleieren kan hjelpe, lindre og støtte opp om pasientens egne ressurser. I hvert sitt kapittel blir opplevelser og reaksjoner ved henholdsvis kronisk lungesykdom, hudsykdom, kreft og overvekt og fedme belyst. Pårørendes situasjon og utfordringer blir tematisert, og begrepene helse og sykdom blir drøftet. Bokens to siste kapitler har et teoretisk perspektiv som utvider vår forståelse av hva som er god sykepleie og omsorg.

Boken er primært skrevet for bachelorstudenter i sykepleie.

Med boken følger koder som gir gratis tilgang til digitalutgave av læreboken og til nettressursen Øvelser i klinisk sykepleie.

Til toppen

Flere bøker av Anne Kari Tolo Heggestad og Unni Knutstad:

Om forfatter
Anne-Kari Tolo Heggestad er førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun er sykepleier, cand.san. og har ph.d.-graden på en avhandling om verdighet i demensomsorgen. Heggestad er opptatt av demensomsorg, verdighet og etikk, og også av hvordan sykepleierstudenter kan tilegne seg kunnskap og kompetanse i etikk. Hun har publisert flere artikler om verdighet.
Unni Knutstad er førsteamanuensis ved OsloMet – Storbyuniversitetet, der hun underviser ved bachelorutdanningen i sykepleie og er medlem av forskningsgruppen Læring og samhandling i utdanning og yrke. Hennes forskningsprosjekter er knyttet til sykepleiens kunnskapsgrunnlag. Knutstad var prorektor ved Høgskolen i Oslo fra 2003 til 2007 og dekan ved Avdeling for sykepleierutdanning i perioden 2000–2003. Hun er utdannet sykepleier, er cand.paed. fra Universitetet i Oslo og har en ph.d.-grad i utdannelse og pedagogikk fra Universitetet i Aarhus.