Rypeforvaltning (Heftet)

Rypeforvaltningsprosjektet 2006 - 2011 og veien videre

Forfatter:

, , , , og

Forfatter: , , , , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2013
Antall sider: 160
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788276349764
Kategori: Natur og fritid
Nivå: Akademisk
Omtale Rypeforvaltning
Rypeforvaltning presenterer den kunnskap som er innhentet gjennom prosjektet «Framtidas forvaltning av rype og skogsfugl til beste for grunneiere, jegere og andre brukere» og den gir en sammenfattet framstilling av aktuelle tema innenfor framtidig bærekraftig forvaltning av våre skogshønsarter.

Rypejakta er helt sentral i norsk jaktkultur og rypa er en karakterart og nøkkelfaktor i det norske fjelløkosystemet. Men den er også en kilde til friluftsliv, tradisjonell høsting av utmarksressurser og viktig som inntektspotensial for mange rettighetshavere. Derfor er endringer i rypebestanden over tid gjenstand for interesse langt utover jegernes rekker. Endringer i rypebestanden kan således ses på som en indikator på «helsetilstanden» i vårt fjelløkosystem. En kunnskapsbasert forvaltning er nødvendig for på sikt å sikre en «bærekraftig» høsting slik at vi også i framtida vil ha levedyktige og høstbare bestander av dette vårt fremste folkevilt.

Kapittel 1. Grunneieren
Kapittel 2. Rypejegeren
Kapittel 3. Markedet for rypejakt
Kapittel 4. Hønsefugljakt i næringsøyemed - rammevilkår
Kapittel 5. Taksering av bestanden
Kapittel 6. Skogshøns
Kapittel 7. Høstingsmodeller - jaktuttak

Denne boka er skrevet for forvaltere, jegere og studenter.

Til toppen

Om forfatter
Oddgeir Andersen (f. 1968): Høgskolekandidat i Utmarksforvaltning og Master of Science i anvendt økologi fra Høgskolen i Hedmark, Evenstad. Jobber som forsker ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) og arbeider med problemstillinger knyttet til jakt og forvaltning. Autorisert jegerprøveinstruktør, dressurinstruktør for jakthunder og jaktprøvedommer for stående fuglehunder. Aktiv jeger og jaktprøvedeltager med stående fuglehunder. Har utgitt en rekke publikasjoner både internasjonalt, nasjonalt og populærvitenskaplige artikler knyttet til vilt- og fiskeforvaltning. Oddgeir Andersen har hatt flere styreverv i lokale jeger- og fiskerforeninger og har god kjennskap til jegermiljøet i Norge. Han er for tiden leder av Hedmark og Oppland Fuglehundklubb, landets største distriktsklubb.
Bjørn P. Kaltenborn (f. 1960): Seniorforsker ved NINA. Doktograd i geografi fra Universitetet i Oslo, gjesteprofessor ved University of Idaho, USA. Har arbeidet med oppdragsforskning knyttet til menneske-miljø problemstillinger og ressursforvaltning i 20 år. Omfattende vitenskapelig og populærvitenskapelig publisering både internasjonalt og nasjonalt. Medforfatter av flere bøker om norsk natur og friluftsliv, aktiv foredragsholder. Omfattende prosjekterfaring fra Europa, Nord-Amerika, Afrika og Asia. Autorisert jegerprøveinstruktør, autorisert instruktør i hagleskyting, dressurinstruktør for jakthunder. Har hatt flere verv i lokale jeger- og fiskerforeninger, og er langdistanse hundekjører. Aktiv jeger og jaktprøvedeltager med stående fuglehunder, arbeider aktivt med dressurkurs og trening av jakthunder.