Rettsøkonomi (Heftet)

Forfatter:

og

Legg i ønskeliste

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2008
Antall sider: 616
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202241223
Kategori: Fagbøker
Fag: Rettsøkonomi
Nivå: Akademisk
Omtale Rettsøkonomi

Formålet med denne boken er å bidra til utviklingen og formidlingen av rettsøkonomien. Rettsøkonomiens sterke vekst i de senere år, også i Norge, har medført et behov for en bok på norsk og med norske eksempler. Boken er den første norske fremstillingen av rettsøkonomien som dekker både privatrett og offentlig rett. Den egner seg som grunnbok for faget i Norge og ellers i Skandinavia.

Fagets innhold er i hovedsak bestemt av det internasjonale ordskiftet mellom rettsvitere og økonomer. Rettsøkonomiske analyser har som formål å avklare rettsreglers virkninger og vurdere hvilke regler som er best egnet til å oppnå bestemte målsetninger. Det fokuseres særlig på rettsreglenes betydning for samfunnsøkonomisk effektiv ressursbruk og for ønsket formuesfordeling. Slike analyser kan dessuten bidra til å forklare rettens utvikling.

I rettsøkonomien trekker man inn samfunnsøkonomiske idéer, begreper og teorier for å øke forståelsen for rettsreglene og for å bedre kvaliteten på rettssystemets beslutninger og begrunnelser. Denne rettsvitenskapelige tilnærmingsmåten har tradisjoner i Norge tilbake til A. M. Schweigaard, men denne boken avspeiler først og fremst den raske internasjonale utviklingen innen rettsøkonomien de siste tiårene.

Endre Stavang er dr. juris. og førsteamanuensis ved Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo. Han har hatt forskningsopphold ved Senter for grunnforskning og Yale Law School og har dessuten vært advokat i Norsk Hydro og konstituert lagdommer (Borgarting). Hans bøker og artikler dreier seg særlig om tingsrett, erstatningsrett og miljørett.

Erling Eide er dr. philos. og professor i sosialøkonomi ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Han har hatt forskningsopphold i England, Frankrike og Italia og har skrevet bøker og artikler om produksjonsteori, miljøøkonomi, kriminaløkonomi og erstatningsrett.

Til toppen

Andre utgaver

Rettsøkonomi
Bokmål Innbundet 2018

Flere bøker av Erling Eide og Endre Stavang:

Anmeldelser av Rettsøkonomi
«Rettsøkonomi bør være obligatorisk lesning for alle som har befatning med de rettsområder boken dekker. Men boken favner videre. Den gjør tilgjengelig for alle jurister et grunnleggende analyseverktøy for å foreta rettsøkonomiske analyser. Boken oppfyller således på en god måte sin målsetning om å være en grunnbok i faget rettsøkonomi. Med boken som springbrett kan man gå videre til mer spesialiserte rettsøkonomiske analyser av rettsområder og rettsspørsmål.»Olav Kolstad, Nytt i privatretten 3/2008
"Skribenterna har lyckats i många sammanhang välja exempel, som på ett utmärkt sätt konkretiserar de behandlade frågorna. [...] Ett särskilt beröm förtjänar uppgifterna och problemen i slutet av varje kapitel. Dessa utgör utmärkta utmaningar för läsarna. Också framställningstekniskt förtjänar verket ett hedersomnämnande. Man har i det på ett balanserat sätt lyckats närma sig problemkomplex såväl begreppsligt som med hjälp av figurer och tabeller. Läsaren besväras inte med övermatematiska avsnitt, vilket är ett riktigt val i ett grundläggande verk av detta slag. Bedömt som helhet är Eides och Stavangs verk utan tvekan värt att bekanta sig med för alla dem, som är verksamma inom juridiken och vilka är litet också intresserade av rättsekonomi. Och för de jurister, som inte ännu är intresserade av inriktningen, lönar det sig att stifta bekantskap med verket, eftersom det endast är på det sättet som deras ögon kan öppnas för rättsekonomins nytta till exempel rörande besvärliga tolkningsproblem eller beträffande rättslig reglering."Kalle Määttä, Tidsskrift for Rettsvitenskap 3/2009

Til toppen

Om forfatter
Erling Eide er dr.philos. og professor emeritus i sosialøkonomi ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Han har hatt forskningsopphold i England, Frankrike og Italia og har skrevet bøker og artikler om produksjonsteori, miljøøkonomi, kriminaløkonomi, atferdsøkonomi og rettsøkonomi.
Endre Stavang (f. 1964) er dr. juris og professor ved Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo. Han har hatt forskningsopphold ved Senter for grunnforskning og Yale Law School og har dessuten vært advokat i Norsk Hydro og konstituert lagdommer (Borgarting). Han er medlem av Forskergruppe i naturressursrett. Hans bøker og artikler dreier seg særlig om tingsrett, erstatningsrett og miljørett.