Religioner og livssyn i skolehverdagen (Heftet)

Forfatter:

, , og

Forfatter: , , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2018
Antall sider: 360
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202562786
Kategori: Grunnskolelærerutdanning og Fagbøker
Fag: KRLE, Pedagogikk og elevkunnskap
Nivå: Akademisk
Omtale Religioner og livssyn i skolehverdagen

Ny utgave forventes i salg til pensumstart 2020.

Religioner og livssyn i skolehverdagen
dekker alle kunnskapsmålene som handler om skolens verdigrunnlag, religioner og livssyn i modulen religion, livssyn og etikk i faget pedagogikk og elevkunnskap (PEL) i grunnskolelærerutdanningen.

Lærere står overfor ønsker og behov fra elever og foresatte med ulik tro. Hvordan kan skolen møte elever og foresatte med forskjellig livssynsbakgrunn på måter som viser respekt, bidrar til inkludering, hindrer utenforskap og øker interessen og toleransen for forskjellighet? I denne boka står oppdragelses- og skolespørsmål knyttet til barn og unge sentralt. Boka tar opp religioner og livssyn både som ressurser for livsmestring og som potensielle utfordringer i skolen.

Religioner og livssyn i skolehverdagen preges gjennomgående av eksempler fra ulike skolesammenhenger og har mange drøftings- og refleksjonsoppgaver om konkrete skolesituasjoner.

Målgruppa er grunnskolelærerstudenter, lærere og skolens ledelse. Den er også aktuell for foresatte og alle som arbeider med barn, unge og livssynsspørsmål.

Forfatterteamet består av erfarne undervisere, forfattere og forskere med bred kompetanse på religion, livssyn og skolespørsmål. De er alle knyttet til Institutt for religion, filosofi og historie ved Universitetet i Agder.

Til toppen

Anmeldelser Religioner og livssyn i skolehverdagen

Bokmelding 17.12.2018

[...] Religioner og livssyn i skolehverdagen er kanskje ikke så spennende å lese som fagbok for kolleger, men som pensumbok i PEL er den virkelig god. Målet med boka er å gi kunnskap om religion og livssyn i skolen. Det gjør den virkelig. Forfatterne har i grunnen stålkontroll på lærerutdanningskonteksten. De vet at de fleste studentene som tar PEL, ikke har hatt noe KRLE i studieløpet. Derfor innføringsperspektivet. [...] Sødal, redaktøren (og Eidhamar) er jo i KRLE-konteksten dronning og konge i lærebokskriving her på berget. Boka er velskrevet, det er lite generelt pedagogisk fiksfakseri, og et tydelig mål om å gi en helhetlig forståelse av religion og livssyn i skolen. Boka er skrevet med letthet og kunnskapsmessig soliditet. Skolekonteksten er den røde tråden i alt som skrives. Innenfra/utenfra-perspektivet er spesielt godt og, faktisk, tankevekkende skrevet.

Den kanskje største styrken i Religioner og livssyn i skolehverdagen er de mange eksemplene som gis omkring religiøse/trosmessige dilemmaer i skolen. Ellers er det som skrives om en stadig sterkere hybridisering av religion i skolen, pålitelig og godt begrunnet.Per-Bjørnar Grande, Prismet

Til toppen

Om forfatter
Helje Kringlebotn Sødal er professor i idé- og kristendomshistorie ved Universitetet i Agder. Hun har utgitt en lang rekke artikler og bøker om kristendomshistorie, konfesjonskunnskap og religionspedagogikk, samt læreverket «Du og jeg» (2009-2011) for RLE-faget i grunnskolen.
Hans Hodne er dosent ved Universitetet i Agder hvor han er dekan ved Fakultet for humaniora og pedagogikk. Hodne har undervist både i RLE-faget i grunnskolelærerutdanningene og i SRLE i barnehagelærerutdanningen. Han har skrevet og bidratt i flere bøker, blant annet Du og jeg, et læreverk i RLE for grunnskolen og Å undervise om religioner og livssyn på barnetrinnet.
Pål Repstad (f. 1947) er professor i religionssosiologi ved Fakultet for humaniora og pedagogikk, Universitetet i Agder. Sentralt forskningsfelt er endringer i norsk og nordisk religiøsitet. Repstad har utgitt en rekke fagbøker og lærebøker og er æresdoktor ved Uppsala universitet.
Inger Margrethe Tallaksen er universitetslektor og underviser i fagdidaktikk ved Institutt for religion, filosofi og historie, Universitetet i Agder. Tallaksen har over 20 års erfaring fra videregående skole, både som lærer, rådgiver og inspektør.