Religioner, mangfold og etikk i barnehagen (Heftet)

Forfatter:

og

Legg i ønskeliste

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2013
Antall sider: 304
Forlag: Cappelen Damm
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202406288
Kategori: Barnehagelærerutdanning og Fagbøker
Fag: Samfunn, religion, livssyn og etikk
Nivå: Akademisk
Omtale Religioner, mangfold og etikk i barnehagen
Religioner, mangfold og etikk i barnehagen tar opp fagstoff som hører hjemme i kunnskapsområdet Samfunn, religion, livssyn og etikk i barnehagelærerutdanninga.

Boka består av to deler. I den første delen skriver Ingeborg Tveter Thoresen blant annet om barnehagens samfunnsmandat og verdigrunnlag. Hva samfunnet vil med barnehagen i dagens samfunn, er formulert i barnehagens samfunnsmandat slik det er formulert i barnehageloven. Barnehagen som samfunnsinstitusjon er betydningsfull for hundretusener av små barn og deres foresatte, og barnehagens ansatte møter i økende grad et kulturelt, religiøst og livssynsmessig mangfold. Tveter Thoresens bidrag gir god hjelp til å møte de utfordringer og dilemmaer som barnehagens personale står overfor i den forbindelse.

Økt kulturelt, religiøst og livssynsmessig mangfold krever innsikt og kunnskap om verdier, verdiforankring i endring og mangfold av religioner og livssyn i dagens Norge. Det er få lærebøker som vier samfunnsmandatet større oppmerksomhet enn denne boka gjør.

I den andre delen av Religioner, mangfold og etikk i barnehagen skriver Geir Winje om høytidsmarkering som arbeidsmåte. Hensikten med denne arbeidsmåten er å synliggjøre barns religions- og livssynstilhørighet på en måte som gir barn større kjennskap til hverandre. Dette er en ny måte å arbeide på, og boka gir både en innføring i arbeidsmåten og konkrete forslag til gjennomføring.

Geir Winjes bidrag inneholder også oversikter over de viktigste religioner og livssyn i Norge. Forhold som barns religiøse identitet, religioners og livssyns forståelse av barn og barndom, og religioners og livssyns etikk drøftes i lys av barnehagens mandat og verdigrunnlag.

Magne Raundalen og Jon-Håkon Schultz skriver i ett kapittel om barn i vanskelige livssituasjoner.

Til toppen

Flere bøker av Ingeborg Tveter Thoresen og Geir Winje:

Anmeldelser av Religioner, mangfold og etikk i barnehagen
"Her presenteres de religioner og "grunnleggende verdier" som moderne barnehager må forplikte seg på. Etter undertegnedes mening er dette feltet ivaretatt på en forbilledlig måte..."Tore Frost, Første steg, 3/13

Til toppen

Om forfatter

Ingeborg Tveter Thoresen var førstelektor ved daværende Høgskolen i Vestfold fram til 2014, hvor hun også var rektor fra 1994-2000. Tveter Thoresens forskning og artikler omhandler utdanningspolitiske endringer, danningens plass samt profesjonens anliggender i barnehagen og barnehagelærerutdanningen. Forfatteren har også skrevet om innflytelsen internasjonal utdanningspolitikk og generell politikk har på barnehagefeltet og profesjonen. Forfatteren bidro i arbeidet med revidert rammeplan i 2005, og med nasjonale retningslinjer for kunnskapsområdet Samfunn, religion, livssyn og etikk (SRLE) i den nye barnehagelærerutdanningen. Tveter Thoresen var medlem av den nasjonale UNESCO-kommisjonen og har vært utdanningsdirektør i Buskerud. Hun er en aktiv foredragsholder for barnehagefolk rundt om i Norge.

Geir Winje er dosent ved Høgskolen i Sørøst-Norge, der han arbeider ved lærerutdanningene. Han arbeider mye med religionsfaglige problemstillinger og er særlig opptatt av religionsundervisning, religiøs kunst og moderne religiøsitet. Winje har publisert flere artikler og bøker på disse fagområdene, blant annet «Religioner, mangfold og etikk i barnehagen», «Høytidsmarkering i barnehagen», «Guddommelig skjønnhet» (om kunst i religionene) og «Hekser og healere» (om moderne religiøsitet).