Reformideer i norsk skole (Heftet)

Spredning, oversettelse, implementering

Forfatter:

, og

Ane Sjøbu (Oversetter)

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2014
Antall sider: 429
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk: Bokmål
Oversatt av: Sjøbu, Ane
ISBN/EAN: 9788202430153
Kategori: Samfunnsvitenskap , Grunnskolelærerutdanning , Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag , Fagbøker og Utdanningsvitenskap
Fag: Lærerutdanning, Organisasjon og ledelse, Statsvitenskap, Utdanningsledelse
Nivå: Akademisk
Omtale Reformideer i norsk skole

Reformideer i norsk skole handler om ideer om hvordan skoler bør organiseres, ledes og styres, men også om hvordan den pedagogiske kjernevirksomheten bør utføres.
De fleste samfunnsområder og organisasjoner, både i Norge og internasjonalt, preges av mange reformideer og høy reformaktivitet. Eksempler på reformideer som har fått tilnærmet global utbredelse er mål- og resultatstyring, kvalitetssikring, balansert målstyring og idealet om flatere organisasjonsstrukturer.

I Reformideer i norsk skole stilles fire hovedspørsmål:

  • Hvor kommer reformideene fra?
  • Hva handler de om?
  • Hvordan spres og sirkulerer ideene i skolesektoren?
  • Hva skjer når ideene forsøkes implementert og tatt i bruk i skolen?
Boken vil være relevant for forskere, studenter og praktikere som er interessert i reformer innen det norske skolefeltet. Den vil også være relevant for lesere som er interessert i teorier om og eksempler på reformideer og reformaktivitet generelt.

Sagt om boken:
«Denna boken ger en god inblick i de senaste decenniernas reformidéer, och även hur de tas emot i den lokala praktik där det ska passa in. Detta är en bok som jag varmt vill rekommendera till många: de som är intresserade av förändring, de som är intresserade av välfärdsstatens utveckling, de som är specifikt intresserade av skolfrågor.»
Ulla Eriksson-Zetterquist, professor GRI, Handelshögskolan, Göteborgs universitet

«Nye ideer om hvordan skoler bør styres, organiseres og ledes bringes stadig til torgs av internasjonale aktører og nasjonale myndigheter. Velmenende pedagoger anbefaler ustanselig nye former for profesjonell ledelse og yrkesutøvelse. Kjell Arne Røvik, Tor Vidar Eilertsen og Eli Moksnes Furu har redigert en bok med velskrevne og perspektivrike bidrag, som retter oppmerksomheten mot dette forandringstrykket i skolen. Gjennom en bred forståelse av skolereformer beskriver og diskuterer de ulike kapitlene hvor reformene kommer fra, hva de handler om, hvordan de sirkuleres og spres, og hva som skjer når de møter skolehverdagen. Veien fra formulering til realisering forstås i lys av aktører på ulike nivå og arenaer, som oversetter reformideer til politikk og praksis. I en tid der faglitteraturen stadig blir mer nærsynt, er det befriende å lese en bok som hever blikket i bestrebelsene på å forstå det politiske og pedagogiske terrenget skolen beveger seg i. Reformideer i norsk skole er derfor en viktig bok til rett tid.»
Petter Aasen, Professor i utdanningsvitenskap, Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Til toppen

Anmeldelser Reformideer i norsk skole

Hvor går skolepolitikken (seg vill)? Om lærerens anseelse og skolens utvikling i 2015.

Marit Rundberg, tidligere skoleleder, rektor og rådgiver har skrevet et bokessay om Reformideer i norsk skole. Bedre Skole nr. 1, 2015.

Marit Rundberg, Bedre Skole

Til toppen

Om forfatter
Kjell Arne Røvik er professor i organisasjonsteori ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Tromsø. Han er også professor II i endringsledelse ved Universitetet i Stavanger. Røvik spesialiserer seg innen kunnskapsgrunnlaget for omstilling i organisasjoner.

Tor Vidar Eilertsen er dosent i pedagogikk ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet. Eilertsen har hovedsakelig hatt sitt ståsted i lærerutdanningen og med aksjonsforskning som en fellesnevner for sin forskningsvirksomhet.

Eli Moksnes Furu er dosent i pedagogikk ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, UiT Norges arktiske universitet. Hun har en doktorgrad innen aksjonsforskning og har publisert nasjonalt og internasjonalt om skoleutvikling og aksjonsforskning. Hun har ledet Nordisk Nettverk for Aksjonsforskning i en rekke år. Hennes seneste publikasjoner handler om forholdet mellom translasjonsteori og aksjonsforskning.