Psykiske reaksjoner ved somatisk sykdom (Innbundet)

Symptomer, diagnostikk og behandling

Forfatter:

, og

Forfatter: , og
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2014
Antall sider: 736
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202418786
Kategori: Helse og sosialfag og Fagbøker
Fag: Medisin, Psykologi og psykiatri, Sykepleiefag
Nivå: Akademisk
Omtale Psykiske reaksjoner ved somatisk sykdom

I klinikken er vi vant med at somatiske og psykiatriske synsmåter holdes skarpt atskilt, selv om kropp og sinn er forente størrelser i det enkelte menneske. Integrert medisin og den biopsykososiale modellen hører vi om i festtaler, men det er sjelden vi ser det i praksis.

Kan en grunn være at vi har manglet en lærebok som prøver å integrere de to synsmåtene? Dette er den første boka som prøver å sprenge disse vanntette skottene i norsk medisin. Her beskriver erfarne klinikere vanlige psykiske reaksjoner hos somatisk syke mennesker og gjør rede for hvordan helsepersonell kan tilby dem integrerte tjenester.

Boka er primært skrever for studenter i helsefagutdanningene og for de som arbeider med pasienter i alle deler av helsetjenesten.

Boka består av fire deler:

• Modeller og utredning
• Psykiske lidelser og symptombilder
• Behandlingsformer
• Spesielle psykiske reaksjoner ved viktige somatiske sykdommer

Redaktørene Alv A. Dahl, Trond F. Aarre og Jon Håvard Loge har alle bred klinisk erfaring og er vant med å formidle medisinsk lærestoff. I denne boka har de fått med seg et utvalg av de meste erfarne spesialistene i Norge innen sine fagfelt.

Til toppen

Du vil kanskje også like

Om forfatter

Alv A. Dahl er lege og psykiater ved Ressursklinikken AS. Fra 1992 til 2003 var han professor i psykiatri ved Universitetet i Oslo, og fra 2003 til 2014 forskningsrådgiver i psykoonkologi ved Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet. Dahl har drevet omfattende klinisk forskning i psykiatri og psykoonkologi og er forfatter av flere lærebøker innen disse fagfeltene.

Trond F. Aarre er lege og spesialist i psykiatri. Han er avdelingssjef ved Nordfjord psykiatrisenter og fagsjef i Psykisk helsevern, Helse Førde.
Jon Håvard Loge er lege og spesialist i barne- og ungdomspsykiatri. Han er leder for Nasjonal kompetansetjeneste for seneffekter etter kreftbehandling, Avdeling for kreftbehandling, Oslo universitetssykehus HF, og professor II ved Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo.