Psykiatri (Heftet)

Kunnskap, forståelse, utfordringer

Forfatter:

og

Legg i ønskeliste

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2007
Antall sider: 256
Forlag: Cappelen Damm
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788279501312
Kategori: Helse og sosialfag og Fagbøker
Fag: Sykepleiefag
Nivå: Akademisk
Omtale: Psykiatri

Psykiatri er den eneste boka i sitt slag som tar for seg hele livsløpet i behandlingen av ulike psykiske lidelser og tilstander.

Boka består av tre deler. Del I gir en innføring i psykiatrisk tenkemåte og ulike behandlingsformer, og danner grunnlaget for den kliniske fremstillingen i del II, som er bokas hoveddel. I denne delen følger oppbyggingen i hovedsak strukturen i den gjeldende diagnoselisten ICD-10. Det skarpe skillet mellom «nevroser» og «psykose» som var vanlig tidligere, er nå opphevet, slik det også er i andre internasjonale diagnosesystemer. I del III knyttes de psykiske lidelsene tydeligere til strukturer og endringer i samfunnet.

Individuell plan er behandlet som en egen del og medikamentlæren er integrert i de øvrige kapitlene. Betydningen av psykiatritjenesten i kommunene, empowerment og brukermedvirkning er utdypet og understreket.

I denne tredje utgaven er lovendringene fra 2006 tatt inn. Den delen som omhandler oppbyggingen av den psykiatriske helsetjenesten og de ulike behandlingsnivåene er oppdatert. I den forrige og i denne utgaven har kommunehelsetjenesten gjennomgående fått en større plass og omtale.

Til toppen

Flere bøker av Knut Engedal og Jannike Engelstad Snoek:

Om forfatter
Knut Engedal er spesialist i psykiatri og har bred klinisk erfaring i geriatri og allmennmedisin (tidligere spesialist). Han er cand.med. fra Universitetet i Heidelberg og dr.med. fra Universitetet i Oslo.

Engedal ledet et statlig utviklingsprogram om alderspsykiatri i tidsrommet 1992–96, er nå fag- og forskningssjef ved Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens. Siden 1994 har han vært professor i psykogeriatri ved Universitetet i Oslo. Han har utgitt flere lærebøker om demens og alderspsykiatri og er medforfatter i flere verk om geriatri og psykiatri. Jannike Engelstad Snoek er lege og spesialist i barne- og ungdomspsykiatri og har lang erfaring i arbeid med barn og ungdom med psykiske vansker og deres familier.
Arbeidet inkluderer et utstrakt samarbeid med andre instanser innen helse- og sosialtjenesten med sikte på å gi familien et mest mulig helhetlig helsetilbud. Forfatteren har erfaring med undervisning av helsepersonell ved universitet og høyskoler og har utgitt flere bøker om ungdomspsykiatri.