Profesjon, kjønn og etnisitet (Heftet)

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2011
Antall sider: 256
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202349424
Kategori: Samfunnsvitenskap
Fag: Samfunnsfag, Sosialantropologi, Sosiologi
Nivå: Akademisk
Omtale Profesjon, kjønn og etnisitet

Gjennom ulike empiriske diskusjoner om profesjonsutøvelse og profesjonell samhandling synliggjør denne boka forbindelseslinjene mellom kjønn og etnisitet i helse- og sosialfaglige profesjoner. Hvilke rådende kjønnsmodeller eksisterer i velferdsstatens profesjoner, og har disse blitt utfordret av økt globalisering og arbeidsinnvandring?

Med den norske velferdsstatens ambisjoner om inkludering og velferd for alle som utgangspunkt, problematiserer boka hvordan subtile former for eksklusjon og sosial differensiering foregår innen profesjoner og profesjonsutdanninger. Profesjonsutøvere er sentrale i velferdsstaten som formidlere av velferd, og profesjonsutdanninger er viktige arenaer for integrering.

Profesjon, kjønn og etnisitet anlegger et nysgjerrig blikk på profesjoner og profesjonsutdanninger som kulturelle praksiser. De ti ulike bidragene i boka representerer en flerfaglig og flermetodisk bredde, basert på studier hentet fra sosial- og helsefaglige profesjoner og profesjonsutdanninger. Boka har et overordnet kulturanalytisk perspektiv og vil kaste lys over kulturelle tradisjoner og dilemmaer som er nedfelt i profesjonell praksis og utdanning og som det sjelden reflekteres over.

Boka egner seg for studenter innen sosial- og helsefaglige profesjoner, samfunnsvitenskapelige fag og forskere som er interessert i kulturanalytiske problemstillinger knyttet til norske profesjoner og profesjonsutdanninger.

Til toppen

Anmeldelser av Profesjon, kjønn og etnisitet
«Likevel er boka nyskapende på flere måter, særlig ut fra det kulturanalytiske perspektivet at kjønn og etnisitet er viktig, og ved at forfatterne bruker begge dimensjonene aktivt i sine analyser av dilemmaer i dagens profesjonelle praksiser. Gjennom en slik tilnærming viser de oss nye utfordringer og dilemmaer som så visst ikke har enkle løsninger, men som krever refleksjon, ny kunnskap, innsikter og teoridannelse. Dette er bokas store fortjeneste. Det gjør også at den, slik jeg ser det, har stor aktualitet for alle som har ansvar for velferdsstatens praksisformer... [...] Om gamle teorier ikke nødvendigvis må forkastes, må de i alle fall fornyes, og nye sammenhenger må utforskes. Her har vi alle mye å lære, og denne boka er en inspirasjonskilde.»Rannveig Dahle, Tidsskrift for kjønnsforskning

Til toppen

Om forfatter
Kari Nyheim Solbrække er sosiolog (dr.polit) og førsteamanuenis ved Institutt for helse og samfunn ved Universitetet i Oslo. Her er hun en del av forskergruppen ”Humaniorastudier i helsefag”. Hun arbeider med flere prosjekter omkring betydninger av kjønn i sykdom og helsefaglige profesjoner. En hovedinteresse er menn og maskulinitet i sykepleiefaget. Solbrække har tidligere forsket på moderne arbeidsliv og kjønn og gitt bidrag til lærebøker og fagartikler omkring dette emnet.