Personer med demens (Heftet)

Møte og samhandling

Forfatter:

og

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2008
Antall sider: 360
Forlag: Akribe
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788279501077
Kategori: Helse og sosialfag og Fagbøker
Fag: Sykepleiefag
Nivå: Akademisk
Omtale Personer med demens

I Demensplan 2015 «Den gode dagen» framgår det at kompetanseutvikling hos personalet i
demensomsorgen er et viktig offentlig satsingsområde. Personer med demens er et bidrag for å imøtekomme behovet for kunnskap på området.

Boka legger vekt på en personsentrert tilnærming i omsorgen for personer med demens, enten den det gjelder er yngre, eldre eller har en utviklingshemming.

Sentrale temaer i boka:

  • kommunikasjon
  • miljøbehandling
  • utfordrende atferd
  • samarbeid med pårørende
  • veiledning av personalet
  • etiske, juridiske og faglige utfordringer

Historien om Anna
Gjennom hele boka følger vi Anna og utviklingen av hennes demenssykdom. Historien gir et godt innblikk i hvordan det oppleves for både personen med demens og de pårørende å få og leve med en slik diagnose. Annas møter med omgivelsene, erfaringer og følelser blir gjengitt på en varm og innsiktsfull måte.

Personer med demens er først og fremst skrevet for studenter innenfor demensomsorg, eldreomsorg og psykisk helsearbeid. Pårørende og pasienter vil imidlertid ha stor nytte av å lese boken fordi den på en god måte berører aktuelle temaer og problemstillinger som oppstår i forhold til denne pasientgruppen.

Til toppen

Om forfatter
Anne Marie Mork Rokstad er utdannet sykepleier med tilleggsutdanning i psykiatri og master i helse- og sosialfag.

Hun har arbeidserfaring fra spesialisthelsetjenesten ved alderspsykiatrisk døgnenhet og fra poliklinikk. Rokstad er nå ansatt som stipendiat ved Nasjonalt kompetansesenter for demens. Hun har vært leder for utviklingsprosjekter knyttet til utredning og behandling av utfordrende atferd hos personer med demens, og har i den forbindelse bidratt både som foreleser og ved utgivelser av faglitteratur. Hun er koordinator for utviklingsprogram om miljøbehandling i demensomsorgen i regi av Demensplan 2015 og er engasjert i forskning om implementering av personsentrert demensomsorg i sykehjem.
Kari Lislerud Smebye er utdannet sykepleier med tilleggsutdanning i pedagogikk og sosiologi.

Hun har arbeidserfaring fra spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten og er i dag høgskolelektor ved Høgskolen i Østfold. Smebye har vært ansatt hos Fylkesmannen og Fylkeslegen i Østfold, hvor hun blant annet var prosjektleder for Handlingsplan for eldreomsorgen og har hatt rådgivning og tilsyn som sentrale oppgaver. Hennes engasjement i frivillig arbeid for familier til personer med demens har gitt henne innsikt i og forståelse for de pårørendes situasjon. Hun er aktivt engasjert i utdanningen av sykepleiere og i videre- og etterutdanningen av personell til eldreomsorgen, og har i den forbindelse vært medforfatter på flere fagbøker.