Personer med demens (Heftet)

Møte og samhandling

Forfatter:

og

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2020
Antall sider: 376
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202591076
Kategori: Helse og psykisk helse , Helse og sosialfag og Fagbøker
Fag: Sykepleiefag
Nivå: Akademisk
Omtale Personer med demens

Kompetanseutvikling er et viktig satsingsområde innenfor demensomsorgen. Det er slått fast både i lovverk, stortingsmeldinger og i nasjonale retningslinjer og planer som omhandler omsorg for personer med demens. Denne boken er skrevet som et bidrag til utviklingen av kompetanse.

I boken understrekes betydningen av en kunnskapsbasert praksis og en personsentrert tilnærming i omsorgen for personer med demens. Det er lagt vekt på å søke å forstå hvordan det er å leve med demens, og utfordringer og behovsendringer gjennom sykdomsfasene og ved ulike former for demens blir belyst. Demens hos yngre personer og personer med utviklingshemning er viet egne kapitler.

Blant sentrale temaer som blir gjennomgått, er utfordrende atferd, miljøbehandling, selvbestemmelse, bruk av tvang, lindrende behandling og samarbeid med pårørende. I hvert kapittel er det lagt vekt på etisk, juridisk og faglig refleksjon.

Boken henvender seg til studenter i helsefaglige bachelor- og masterutdanninger. Helsepersonell i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og i spesialisthelsetjenesten vil også ha god nytte av boken.

Til toppen

Anmeldelser Personer med demens

En nyttig kunnskapsbasert fagbok 28.02.2022

Boken, som er like relevant for helsefagstudenter som for helsepersonell som jobber i omsorgssektoren, er en nyttig kunnskapsbasert fagbok. Den gir et viktig bidrag til kompetanseheving for å kunne gi ethvert menneske med demens best mulig kunnskapsbasert omsorg. (...) De ansvarlige har fått med seg medforfattere med lang erfaring innen sine fagfelt, hvilket gir boken et godt kvalitetsstempel. Det gis relevante praktiske eksempler på hvordan individuell personsentrert tilnærming er best for personer med demens. Temaer som utredning og diagnostikk, kommunikasjon, utfordrende atferd, miljøbehandling, selvbestemmelse, seksualitet, bruk av tvang, lindrende behandling og samarbeid med pårørende blir grundig diskutert.

Anne Rita Øksengård, forskningsleder, Nasjonalforeningen for folkehelsen, Tidsskrift for Den norske legeforening

Oppdatert fagbok om demens 30.04.2020

«Det er blitt en fyldig og nyttig kunnskapsbasert fagbok for alle sykepleiere som arbeider med personer med demens med bidrag fra flere kjente forskere innenfor demensomsorg. Helsedirektoratets nasjonale retningslinje for demens med sin vektlegging av personsentrert omsorg er retningsgivende i denne utgaven.»

Mona Bekkhus-Wetterberg, Sykepleien

Til toppen

Om forfatter
Anne Marie Mork Rokstad er professor ved Høgskolen i Molde og seniorforsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. Hun er utdannet sykepleier og har en ph.d. på temaet implementering av personsentrert demensomsorg i sykehjem. Rokstad har arbeidet både som psykiatrisk sykepleier og som leder innen alderspsykiatri ved Molde sykehus.

Kari Lislerud Smebye er sykepleier og har en ph.d. på temaet brukermedvirkning i demensomsorgen. Smebye har bred arbeidserfaring fra spesialisthelsetjenesten, den kommunale helse- og omsorgstjenesten og tilsynsmyndigheten. Hun har vært engasjert i utvikling av sykepleierutdanning, faglitteratur og frivillig arbeid.