Objektet for odelsrett og åsetesrett (Heftet)

Ein kritikk av Høgsterett sin praksis

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2008
Antall sider: 184
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk: Nynorsk
ISBN/EAN: 9788202289454
Kategori: Juridiske fag og Fagbøker
Fag: Eiendomsrett, Familie- og arverett
Nivå: Akademisk
Omtale Objektet for odelsrett og åsetesrett
Kjernespørsmålet i odelsretten og åsetesretten er om ein eigedom er «odlingsjord». Dei siste åra har Høgsterett tolka odelslova §§ 1 og 2 slik at mange mindre landbrukseigedomar har mista statusen som odlingsjord.

Forfattaren stiller seg sterkt kritisk til Høgsterett sin rettskjeldebruk og måte å argumentera på, og meiner Høgsterett gjennom rettsskapande verksemd her har gått for langt inn på lovgjevaren sitt område.

Forfattaren viser også korleis domstolen gjennom dommane har skapt stor usikkerheit og grunnlag for fleire og unødige rettsprosessar i odelsretten og åsetesretten.

Til toppen

Flere bøker av Erlend Baldersheim:

Anmeldelser av Objektet for odelsrett og åsetesrett
«Kritikken blir fremført på en imponerende måte. [...] Boken er artig skrevet. Med engasjement, kraft og egne meninger, og uten en servil grunnholdning til landets høyeste domstol. Boken har også et godt og lettfattelig språk. Det er nesten som man får lyst til å skrive nynorsk selv!»Einar Bergsholm, Kart og Plan 1/2009
"Det dreier seg om et engasjert og velskrevet - jeg må vel helst bruke ordet angrep - på Høyesteretts rettskildebruk, både hva angår lovtekst og forarbeider. Og dette er gjort på en slik måte at det dreier seg om en diskusjon som er av interesse ut over de odelsrettslige spørsmål. [...] les selv og ha gleden - eller forargelsen - over et friskt og sterkt rettskildeinnlegg!"Thor Falkanger, Nytt i privatretten 1/2009
"Fagboka er skriven på eit forståeleg språk slik at også lekfolk (t.d. underteikna) kan ha nytte av henne."Anne Liv Haukanes, Os og Fusaposten, 10. september 2008

Til toppen

Om forfatter
Erlend Baldersheim (f. 1982) disputerte i 2016 for den juridiske doktorgraden med avhandlinga Til tingsrettens ontologi. Baldersheim har tidlegare arbeidd som universitetslektor og stipendiat ved Universitetet i Bergen, og som dommarfullmektig og konstituert dommar i Bergen tingrett. Han arbeider no som advokat hos Regjeringsadvokaten. Tidlegare har han gitt ut fleire bøker og skrive fleire artiklar særleg om tingsrettslege emne.