Norsk grammatikk for grunnskolelæreren (Heftet)

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2014
Antall sider: 236
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202428099
Kategori: Fagbøker
Fag: Norsk
Nivå: Akademisk
Omtale Norsk grammatikk for grunnskolelæreren

I Norsk grammatikk for grunnskolelæreren har forfatterne tatt hensyn til at grammatikkens plass i norskfaget i dag først og fremst er knyttet til oppøving av språkbevissthet. Ifølge Kunnskapsløftet skal elevene kunne oppdage og vurdere likheter og forskjeller i både muntlig språk og skriftspråk. Slike faglige mål stiller krav til et presist språk om språket.

Denne boka forsøker å dekke behovet for et funksjonelt redskapsspråk ved å gi leserne en forståelse av grunnleggende språk- og tekststrukturer. En slik grunnmur vil være en forutsetning for at den kommende læreren/språkdidaktikeren på en faglig måte skal kunne undervise i emner som muntlig og skriftlig språkbruk, språkvariasjon i tid og rom, lese- og skrivevansker, sidemål og norsk som andrespråk. Boka har kapitler om fonologi, morfologi, syntaks, tekstbinding og norsk som andrespråk.

Til toppen

Anmeldelser av Norsk grammatikk for grunnskolelæreren

Grammatikk og struktur

«Kunnskapsløftet har endret fokuset på grammatikk i norskopplæringen. En ny lærebok implementerer dette samtidig som betydningen av strukturell kunnskap ikke underkommuniseres. [...] Boken er generelt velskrevet og tilgjengelig. Jeg tror forfatterne treffer bra nivåmessig».Terje Lohndal. Professor i engelsk ved NTNU, Norsklæreren: nr 3 2015

Til toppen

Om forfatter
Olav Vaagen (f. 1951) er universitetslektor i nordisk språkvitenskap ved Universitetet i Stavanger. Han har lang erfaring som underviser i språklige emner innenfor ulike lærerutdanninger. Vaagen har publisert artikler innenfor kognitiv skriveforskning og norskdidaktikk. Han har tidligere arbeidet som norsklektor i den videregående skolen.