Nasjonale minoriteter og urfolk i norsk politikk fra 1900 til 2016 (Heftet)

Forfatter:

, og

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2017
Antall sider: 320
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202515805
Kategori: Historie , Juridiske fag , Samfunnsvitenskap , Samfunn og debatt , Historie, religion og filosofi og Fagbøker
Fag: Historie, Internasjonal rett og menneskerettigheter, Samfunnsfag, Statsvitenskap
Nivå: Akademisk
Omtale Nasjonale minoriteter og urfolk i norsk politikk fra 1900 til 2016

I denne boka drøftes konsekvensene av minoritetspolitiske tiltak overfor samene som urfolk, og de fem gruppene som i 1998 fikk status som nasjonale minoriteter: rom, romani, kvener, skogfinner og jøder. De ulike kapitlene formidler ny forskning om politikken overfor de ulike gruppene, og gir tankevekkende innblikk i myndighetenes ulike strategier overfor disse gruppene – og hvordan de politiske strategiene har endret seg over tid.

Nasjonale minoriteter og urfolk i norsk politikk fra 1900 til 2016 består av tre hoveddeler. Den første tar for seg minoritetspolitikken utover på 1900-tallet. Denne perioden sammenfaller med oppbyggingen av den norske nasjonen etter 1905 og den norske velferdsstaten etter 1945, to prosesser som begge påvirket statens forhold til minoritetene på avgjørende måter.

Kapitlene i bokas andre del drøfter hvordan historien preger situasjonen til minoritetsgruppene i dag, og viser hvordan både den norske staten og gruppene selv har forsøkt å ta et oppgjør med fortidas politikk.

I den tredje og siste delen ser forfatterne nærmere på hvordan erfaringen med politikken overfor samene og de nasjonale minoritetene kan gi oss lærdommer i møte med de nye minoritetene i Norge.

Til toppen

Du vil kanskje også like

Anmeldelser Nasjonale minoriteter og urfolk i norsk politikk fra 1900 til 2016

«Dette er et interessant prosjekt og en intensjon som jeg synes boka langt på vei klarer å realisere. [...] Det er lagt ned et stort arbeide med denne boka, og til tross for mine innvendinger er det mange gode tekster her.»

Ada I. Engebrigtsen, Norsk Antropologisk Tidsskrift 03-04/2017

«Hver for seg er kapitlene viktige bidrag til en skammelig historie, der de gjør nedslag i de ulike minoritetens skjebne.»

Siri Lindstad, Forskerforum

Til toppen

Om forfatter
Nik. Brandal er historiker og høgskolelektor ved Bjørknes Høyskole.
Cora Alexa Døving er seniorforsker ved Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter.

Ingvill Thorson Plesner er seniorforsker ved Norsk senter for menneskerettigheter og tilknyttet Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter.