Når hver time teller (Heftet)

Muligheter og utfordringer i en profesjonell skole

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2007
Antall sider: 320
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202270551
Kategori: Utdanningsvitenskap
Fag: Pedagogikk, Pedagogikk og elevkunnskap, Spesialpedagogikk
Nivå: 1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn, 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn, Akademisk
Komponent: Pedagogisk litteratur
Omtale Når hver time teller

Livet i klasserommet har stor betydning for elevenes hverdag. Her tilegner de seg både kunnskap og livskompetanse. For dem teller hver time. Derfor er det vesentlig hvordan samfunnet prioriterer når det gjelder lærernes muligheter til å gjøre en ordentlig jobb. Når hver time teller, er det samtidig viktig at elevene daglig får gode og positive erfaringer, og at skolekulturen og lærerrollen håndterer utfordringene i skolen på en profesjonell måte.

Forfatteren fokuserer på muligheter og utfordringer knyttet til ulike deler av skolens virksomhet. Blikket rettes mot livet i klasserommet, klasseledelse, hva det vil si å være en god lærer, tilpasset opplæring og den viktige, men noen ganger vanskelige samtalen. Ledelse og profesjonalitet, samt skoleutvikling og skolens rolle i dagens samfunn belyses også.

Boka er praksisnær med mange eksempler som danner grunnlag for refleksjon, diskusjon og etablering av tiltak. Forfatteren er opptatt av å se på forhold som påvirker livet i klasserommet og få frem muligheter og forpliktelser knyttet til det å skape gode skolehverdager.

Til toppen

Flere bøker av Hilde Larsen Damsgaard:

Anmeldelser Når hver time teller

Ei stor bok

"Boka tek opp mange tema som er viktige for lærarar i skulen med tanke på at ein skal bruke tida godt [...] Det blir gjort med flid, innsikt, omtanke og med mykje tekst og mange ord. Her blir mange spørsmål omtalte, ofte med basis i konkrete døme frå skulen. Difor held forfattaren det ho lovar i føreordet - at boka skal vere til glede."

Peder Haug, Bedre skole 2/2008

Til toppen

Om forfatter
Hilde Larsen Damsgaard er dosent på Høgskolen i Sørøst-Norge der hun leder et masterstudium og jobber med både forskning, undervisning og veiledning. Hun har også jobbet med skoleutviklingsprosjekter og som lærer og mellomleder i grunnskolen. Tidligere har hun blant annet gitt ut bøkene Med åpne øyne - observasjon og tiltak i skolens arbeid med problematferd, Når hver time teller – muligheter og utfordringer i en profesjonell skole og Den profesjonelle lærer.