Motstand (Heftet)

Forfatter:

og

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2017
Antall sider: 188
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202402358
Kategori: Fagbøker
Fag: Barns utvikling, lek og læring
Nivå: Akademisk
Omtale Motstand

Barns motstand har i lengre tid vært et sentralt pedagogisk forskningsområde internasjonalt. I de siste årene har barns motstand vært gjenstand for økt forskningsmessig oppmerksomhet i de skandinaviske landene.

I Motstand presenterer nordiske barnehageforskere ny kunnskap om barns motstand. Artiklene i denne fagfellevurderte vitenskapelige antologien er et bidrag til innsikt i barns motstand. Forskningen springer ut av forskjellige forskningstradisjoner innenfor samfunnsvitenskap og humaniora. Forskerne drøfter blant annet tema som:

  • Motstand og demokrati
  • Motstand og et bærekraftig samfunn
  • Hverdagsmotstand
  • Barns motstand som ressurs
  • Lek som motstand
  • Makt, motstand og frihet
Artiklene i boken er relevante som aktuell forskning for profesjonelt arbeid med barn. De bidrar med ny kunnskap som gir utdypet mulighet for å forstå barns motstand innenfor institusjonelle rammer.

Medforfattere er Klara Dolk, Eric Sigsgaard, Monica Seland, Mari Pettersvold og Gert Biesta.

Til toppen

Flere bøker av Maria Øksnes og Marcus Samuelsson:

Anmeldelser Motstand

Forfriskende om motstand 29.03.2017

Som leser med bakgrunn i forskning opplever jeg boken som et forfriskende pust inn i barnehagen. Ikke minst bringer den en vinkling som kan gi grunnlag for mange gode diskusjoner og aha-opplevelser når det gjelder å forstå barn, deres uttrykk og handlinger. [...] svært tilgjengelig, både språklig og temamessig, for barnehagelærere og andre med pedagogisk bakgrunn. Det er mye i boken som vil anspore til tanker og refleksjoner i en hverdag der man er direkte i kontakt med barn. Ikke minst det lekne elementet som finnes i motstand – det vokser vi aldri fra!

Kirsten Flaten, Utdanningsnytt.no

Til toppen

Om forfatter

Maria Øksnes er professor i pedagogikk ved Institutt for lærerutdanning, NTNU. Hennes forskningsinteresser er først og fremst knyttet til områdene lek, fritid, barndom og ungdom. Øksnes har særlig tatt opp emner som danning, demokrati og motstand og barns lekekultur. Hennes bok Lekens flertydighet. Om barns lek i en institusjonalisert barndom (2010) er oversatt til flere språk. Øksnes er sammen med Sundsdal, Løvlie og Kvam, redaktør for Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk.

Marcus Samuelsson, PhD, är legitimerad slöjdlärare och biträdande professor i pedagogik vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet. Hans forskningsintresse är främst riktat mot pedagogers ledarskap, barn och ungdomars motstånd i förskola och skola som institution, slöjd och simuleringar. Samuelsson har ofta riktat sina studier mot uppfattningar om besvärande beteenden, vilka åtgärder eller strategier pedagoger använder sig av för att hantera sådana beteenden och på vilket sätt simuleringar kan träna pedagogers ledarskap. Han är redaktör för tidskriften Venue.