Matematikk for økonomi og samfunnsfag (Fleksibind)

Forfatter:

, , og

Forfatter: , , og
Innbinding: Fleksibind
Utgivelsesår: 2018
Antall sider: 504
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202522803
Kategori: Matematikk, realfag og teknologi , Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag og Fagbøker
Fag: Matematikk og statistikk, Matematikk, realfag og teknologi
Nivå: Akademisk
Omtale Matematikk for økonomi og samfunnsfag

Matematikk for økonomi og samfunnsfag er skrevet for metodekurset i det treårige bachelorstudiet i økonomi og administrasjon og ligger tett opp til rammeplanen for studiet, men læreboken kan også benyttes på høyskoler og universiteter som innleder studiet med et kurs i matematikk/statistikk/metode tilsvarende fem til ti studiepoeng.

Boken er lagt opp for studenter med lite matematisk kompetanse. Forfatterne går derfor meget grundig til verks i begynnelsen. Det første kapitlet, «Grunnleggende emner» kan leses som et forkurs.

Forfatterne har lagt vekt på å utvikle leserens intuitive matematiske forståelse. Eksempler og oppgaver er valgt med tanke på at leseren skal bli fortrolig med reelle problemer fra økonomi og samfunnsfag.

Til lærebokens oppgaver finnes en egen løsningsbok på cda.no.

9. utgave er revidert av Njål Foldnes og Steffen Grønneberg. Kapittel 1, om grunnleggende regning, er grundig revidert, og det er lagt inn mer repetisjonsstoff fra videregåendetrinnet. Her er det også lagt til mange enkle regneoppgaver med løsninger på samme side. Strukturen i kapitlet er likevel i stor grad beholdt. Kapittel 8, om lineær algebra, er vesentlig forbedret. Blant annet er innledningen forenklet og noen mindre aktuelle deler er fjernet. Til gjengjeld blir Gauss-eliminasjon introdusert som et nyttig startpunkt for lineær algebra. De øvrige kapitler har gjennomgått en lett revisjon.

Til toppen

Om forfatter
Harald Bjørnestad er cand.real fra Universitetet i Oslo. Han har mange års undervisningserfaring som lektor i den videregående skolen og som førstelektor på Handelshøyskolen BI.

Ulf Henning Olsson er professor (dr.scient) i statistikk ved Handelshøyskolen BI og arbeider særlig med økonometri og multivariat statistikk.

Svein Søyland er cand.real fra Universitetet i Bergen. Han har mange års undervisningserfaring fra flere skoleslag bl.a. som førstelektor ved Høgskolen i Buskerud.

Frank Tolsciner er cand.real fra Universitetet i Oslo. Han har lang undervisningserfaring fra flere skoleslag, bl.a. som førstelektor i metodefag på BI.