Legg i ønskeliste

Forfatter: , , , , , , , , , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2006
Antall sider: 272
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk: Bokmål / Nynorsk
ISBN/EAN: 9788202256661
Kategori: Utdanningsvitenskap
Fag: Pedagogikk, Spesialpedagogikk
Nivå: Akademisk
Omtale Masteroppgaven i pedagogikk og spesialpedagogikk

Masteroppgaven i pedagogikk og spesialpedagogikk er en enkel og helhetlig innføringsbok i design og metode. Boka er skrevet for studenter som begynner på masterstudiet i spesialpedagogikk eller andre pedagogiske disipliner, og som har det til felles at de skal kvalifisere seg for arbeid i skole og utdanning.

Som leser får du vite mer om:

 • prosjektplanlegging
 • forskningsdesign
 • hermeneutikk
 • survey-forskning
 • case-forskning
 • historisk forskning
 • kildegranskning
 • observasjon
 • testing
 • intervju
 • spørreskjema
 • livshistoriestudier
 • evaluering
 • aksjonsforskning
 • statistikk
 • forskningsrapporten
 • forskningsformidling
 • skriveprosessen

Til toppen

Om forfatter
Kåre Sigvald Fuglseth (dr.art. i kristendomskunnskap fra NTNU, 2002) er professor i fagdidaktikk ved lærarutdanninga og knytt til Senter for praktisk kunnskap ved Profesjonshøgskolen, Høgskolen i Bodø. Fuglseth underviser i RLE-faget (religion, livssyn, filosofi og etikk) samt i vitskapsteori og metode.
Aasmund Holand er dosent i idrettsdidaktikk ved Høgskolen i Bodø. Han har overordnet ansvar for masterutdanningen i idrett ved høgskolen, men underviser også i orientering, friidrett, idrettshistorie og bevegelseslære på årskurset i idrett. I tillegg til lærebokproduksjon innenfor forskningsmetodikk og bevegelseslære har Holand skrevet en rekke populærvitenskapelige artikler om skoleidrett og kroppsøvingsfaget i skolen. I perioden 1994 til 2003 var Holand valgt/tilsatt i posisjoner som dekan for lærerutdanningen, høgskoledirektør, avdelingsdirektør og prorektor ved Høgskolen i Bodø. Holand var også i en periode på 80-tallet tilsatt som personal- og organisasjonssjef i Bodø kommune.

Toril Risberg, førstelektor, utdannet cand.philol. (1979) med hovedfag i pedagogikk fra Universitetet i Trondheim. Hun har bred erfaring fra undervisning, planutvikling og ledelse av lærerutdanningenes grunn- og videreutdanningstilbud ved flere høgskoler, og hun har også arbeidet i grunnskole og ved pedagogisk-psykologisk distriktskontor. Hun er nå tilknyttet masterprogrammet i tilpasset opplæring ved Høgskolen i Bodø og har ledet delprosjektet «Best Practice» i forskningsprosjektet «Praksisrettet veiledning i grunnopplæringen (PVG)».

Kjell Skogen er professor emeritus ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. Han arbeider med utfordringene knyttet til tilpasset opplæring for alle i en inkluderende skole. Han benytter innfallsvinkler som kvalitetsutvikling, forbedringsarbeid og entreprenøriell ledelse. Han har publisert en rekke bøker, bokkapitler og artikler, samt vært en mye benyttet foreleser og foredragsholder nasjonalt og internasjonalt.