Lovens lange arm? (Heftet)

En studie av politibetjenters rolle som rettshåndhevere

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2018
Antall sider: 362
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202581008
Kategori: Juridiske fag og Samfunnsvitenskap
Fag: Politifag og kriminalomsorg, Strafferett og straffeprosess
Nivå: Akademisk
Omtale Lovens lange arm?

Lovens lange arm? gir en dyptpløyende og tankevekkende drøfting av politiets rolle som rettshåndhever i den norske, demokratiske rettsstaten. Boken belyser blant annet hva som har karakterisert politiets samfunnsmessige rolle fra etableringen av den norske rettsstaten og fram til i dag. Den ser videre på politibetjenters forståelse av egen rolle og profesjonsutøvelse. Mot denne bakgrunnen drøfter forfatteren forholdet mellom formelle fremstillinger av politibetjenters rolle som rettshåndhevere, og deres faktiske forståelse og utøvelse av politirollen i dag. Er det samsvar mellom formelle idealer og det politibetjentene opplever som yrkesmessige realiteter?

Til toppen

Anmeldelser Lovens lange arm?

Nyttig om konduite

«[...] et veldig sentralt bidrag for å forstå hva publikumsrettet politiarbeid i stor grad handler om, og aktuell norsk litteratur om dette er det fortsatt sparsomt med. Boka passer for alle som utviser konduite og som bedre vil forstå hva de driver med, og den vil være nyttig for andre som arbeider i tilknytning til politiets ordenstjeneste.»

Sven Arne Kjepso, Politiforum 5/2018

Til toppen

Om forfatter

Geir Heivoll (f. 1974) er ph.d. og professor ved Politihøgskolen.