Legg i ønskeliste

Omtale Literacy i læringskontekster

Literacy-begrepet står sentralt i samtidens utdannelsestenkning. Hvordan kan vi arbeide for at barn og unge skal utvikle den tekstkyndigheten de trenger for å leve og lære i et komplekst tekstlandsskap? Boka Literacy i læringskontekster presenterer et utvalg artikler fra ny nordisk morsmålsdidaktisk forskning.

Utvikling av tekstkyndighet har en viktig sosial og samfunnsmessig side. Den har også en individuell side som angår den enkeltes utvikling og opplevelse av å få tilgang til viktige tekster og kommunikasjonsarenaer, og til selv å kunne ytre seg. Artiklene i denne boka belyser tekstkyndighet både fra et individuelt og et samfunnsmessig perspektiv. Boka gir et mangfoldig bilde av hva literacy eller tekstkyndighet i læringskontekster både er og kan være, for barnet i barnehagen, for eleven på ulike trinn i skolen, for studenten og læreren. Den er derfor aktuell for studenter i lærerutdanningene, lærere og lærerutdannere.

Til toppen

Flere bøker av Bente Aamotsbakken, Åsa af Geijerstam, Norunn Askeland, Lotta Bergman, Tuva Bjørkvold, Kristina Danielsson, Ulla Ekvall, Lars August Fodstad, Jenny W Folkeryd, Kristin Helstad, Frøydis Hertzberg, Harald Morten Iversen, Ylva Lindberg, Anna Lyngfelt, Anne Løvland, Eva Maagerø, Sigmund Ongstad, Hildegunn Otnes, Sylvi Penne, Magnus Persson, Monica Reichenberg, Elisabet Sandblom, Dagrun Kibsgaard Sjøhelle, Dagrun Skjelbred, Jon Smidt, Randi Solheim, Gudrun Svensson, Ann-Christin Torpsten, Aslaug Veum og Maria Westman:

Om forfatter
Bente Aamotsbakken er professor i tekstvitenskap ved fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap, Høgskolen i Vestfold. Hun har skrevet artikler innenfor feltet teoretiske tekster med særlig vekt på tekstlingvistikk og intertekstualitet. Norunn Askeland er professor i norsk ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Hun er tekstforsker og skriver mye, både bøker og artikler. Hun arbeider med master i faglitterær skriving ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold og er med på å utdanne nye sakprosaforfattere hvert år. Lars August Fodstad (f. 1973) gikk på Sirdal videregående skole og Bryne vidaregåande skule. Tidligere styreleder i Landslaget for norskundervisning og førsteamanuensis i nordisk ved Institutt for språk og litteratur på NTNU. Hovedfag i nordisk fra NTNU (1998), doktorgrad i nordisk litteratur (2010). Jobbet som norsklektor ved NTNU (to år), Meråker videregående skole (ett år) og Adolf Øien Skole (et halvt år). Informasjonskonsulent ved Trøndelag Teater (ett år). Førsteamanuensis ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (to år) og så ved NTNU siden 2012. Harald Morten Iversen er høgskolelektor ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Eva Maagerø er dosent i norsk ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Hun er tekstforsker og skriver mye, både bøker og artikler. Hun underviser ved master i faglitterær skriving ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold og er med på å utdanne nye sakprosaforfattere hvert år. Hildegunn Otnes er førsteamanuensis ved Program for lærerutdanning ved NTNU. Dagrun Kibsgaard Sjøhelle er dosent ved Høgskolen i Sør-Trøndelag og tidligere lærer. Hun har skrevet en rekke forskningsartikler om lesing, skriving og digital kompetanse. Dagrun Skjelbred er professor emeritus i norsk ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Hun har forsket på lese- og skriveopplæring og er forfatter av flere lærebøker for både grunnskolen og lærerutdanningene. I tillegg har hun lang erfaring som lærerutdanner og som lærer i skolen. Aslaug Veum er førsteamanuensis ved Institutt for språkfag ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Hun har jobbet teoretisk og analytisk med stemmer og multimodalitet i tekst, særlig i medietekster. Doktoravhandlingen (2008) hennes er en diakron studie av språk og diskurser i norske avisførstesider på 1900-tallet