Kvalitetsarbeid i helsetjenester til eldre (Heftet)

Forfatter:

og

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2013
Antall sider: 224
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202407452
Kategori: Helse og sosialfag og Fagbøker
Fag: Sykepleiefag
Nivå: Akademisk
Omtale Kvalitetsarbeid i helsetjenester til eldre

Kvalitetsarbeid i helsetjenester til eldre er en ressursbok hvor studenter, helsepersonell, kvalitetsansvarlige og ledere på ulike nivåer kan få kunnskap om kvalitetsarbeid og hente ideer til kvalitetsutviklingsprosjekter.

Boken har både en teoretisk og en praktisk del. Den teoretiske delen drøfter hva som er god kvalitet i helsetjenester til eldre, og hvilken betydning læring i arbeidet har for endring og forbedring. Bokens praktiske del er den mest omfattende. Med bakgrunn i konkrete forsknings- og fagutviklingsprosjekter presenteres her eksempler på kvalitetsarbeid i ulike deler av helsetjenestene til eldre og på ulike arenaer hvor eldre mottar helsetjenester – i hjemmene sine, på sykehjem og på sykehus.

Det er satt søkelys på
• utvikling av praksisfellesskap og sykepleierrollen i sykehjem
• kvalitetssikring av MMSE-testing i utredning av pasienter med demens
• refleksjonsgruppe som verktøy i kvalitetsarbeid
• Marte Meo-metodikk i demensomsorg
• tverrkulturelle utfordringer og kvalitetsutvikling i sykehjem
• ernæring i hjemmetjenestene
• kvalitetsarbeid i demensomsorgen
• kvalitetsutvikling i teambasert tilnærming i behandlingen etter hjerneslag
• sykepleieres erfaringer med og refleksjoner over døden i sykehus

Målet er å illustrere at kvalitetsarbeid kan gjøres på mange måter og ha ulike former. Boken
presenterer og drøfter også forskjellige perspektiver på kvalitet, kvalitetsarbeid og læring i praksis, og undersøker hva som er viktige kjennetegn ved kvalitetsarbeid i helsetjenester til eldre.

Til toppen

Flere bøker av Ådel Bergland og Ingunn Moser:

Om forfatter

Ådel Bergland er professor ved Lovisenberg diakonale høgskole, Oslo. Hun er utdannet sykepleier, er kandidat i sykepleievitenskap og dr.polit. fra Institutt for sykepleievitenskap, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. Berglands forskningsfelt er eldreomsorg, spesielt sykehjem, og hun har publisert vitenskapelige artikler, fagartikler og bokkapitler innenfor dette fagområdet.

Ingunn Moser er utdannet sosiolog og har en dr.art.-grad fra Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Hun er professor i sosiologi og i sosiale studier av vitenskap, teknologi og medisin. Forskningen hennes er konsentrert omkring bruk av kunnskap og teknologi i helse-, omsorgs- og velferdspraksiser.