Kritisk diskursanalyse (Heftet)

Serie: Forskningsmetoder 

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2017
Antall sider: 192
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk: Bokmål
Serie: Forskningsmetoder
ISBN/EAN: 9788202542160
Kategori: Samfunnsvitenskap og Fagbøker
Fag: Metode og studieteknikk, Samfunnsfag, Sosiologi, Statsvitenskap
Nivå: Akademisk
Omtale Kritisk diskursanalyse

Kritisk diskursanalyse er en metode for å analysere hvordan språk bidrar til å opprettholde maktrelasjoner i samfunnet. Boken illustrerer hvordan slike maktrelasjoner kan reproduseres gjennom visse måter å ordlegge seg på. Grunnprinsippene i kritisk diskursanalyse presenteres, og det gis eksempler på hvordan metoden kan anvendes i praksis. Boken introduserer også de senere års utvikling innen multimodal kritisk diskursanalyse – analyse av både tekst og bilder.

I Kritisk diskursanalyse tar forfatteren for seg blant annet:

  • Kritisk diskursanalyse i teori og praksis
  • Forholdet mellom kritisk diskursanalyse og kritisk realisme som vitenskapsteori
  • Multimodal kritisk diskursanalyse
I boken redegjøres det også for hva slags prosjekt kritisk diskursanalyse er, både i akademisk og politisk forstand. Avslutningsvis diskuteres noen utfordringer en kan møte på når en bruker kritisk diskursanalyse som metode.

Til toppen

Du vil kanskje også like

Anmeldelser Kritisk diskursanalyse

«Joar Skredes bok er en velskrevet og lett forståelig innføring i kritisk diskursanalyse [...] Skredes språklige framstillingsevne er svært god, uten unødvendigsjargong og uten lange, kompliserte setninger. Spesielle faglige begreper forklares etter hvert som de dukker opp, og forfatteren viser et betydelig pedagogisk talent i måten stoffet er disponert og forklart på. Boka er derfor forståelig også for lesere uten omfattende forkunnskaper. Den lever godt opp til målsettingen om å illustrere hvordan maktrelasjoner i samfunnet kan reproduseres gjennom visse måter å ordlegge seg på og gjennom visuell form. Boka gir dessuten en rekke verktøy, begreper og eksempler som kan gjøre leseren i stand til selv å utføre kritisk diskursanalyse. En slik «oppskriftsbok» har lenge vært mangelvare ikke bare i Norge, men også i internasjonal sammenheng. Jeg anbefaler boka både til ferske studenter og mer erfarne akademikere.»

Petter Næss, Form Akademisk 3/2017

«Det Skrede lykkes godt med, er å revitalisere hele det kritisk-diskursanalytiske prosjektet i en norsk kontekst. Boka overbeviser oss om at CDA-perspektivet er høyaktuelt for moderne medie- og samfunnsforskning, og den entusiastiske tilnærmingen til stoffet vil trolig inspirere både studenter og andre til å gjøre egne analyser i Faircloughs og Skredes ånd.»

Yngve Benestad Hågvar, Norsk medietidsskrift 4/2017

Til toppen

Om forfatter

Joar Skrede er sosiolog (ph.d.) og forsker I ved Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU). Skrede har solid erfaring med publisering av vitenskapelige arbeider – nasjonalt og internasjonalt. Han er spesialisert innen kvalitative forskningsmetoder, kritisk diskursanalyse og sosialsemiotikk.

Bøker i serien