Krevende livserfaringer og psykisk helse (Heftet)

Forfatter:

, og

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2016
Antall sider: 243
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202485764
Kategori: Helse og psykisk helse , Helse og sosialfag og Fagbøker
Fag: Helsefag, Psykologi og psykiatri, Sosialfag
Nivå: Akademisk
Omtale Krevende livserfaringer og psykisk helse

Enkelte livssituasjoner og -erfaringer medfører utfordringer som er så betydelige at de truer den psykiske helsen til den det gjelder. En fellesnevner for disse livserfaringene er at de utløser psykososialt stress og opplevelse av krise, sorg og/eller tap. Men vonde erfaringer kan på sikt også gi grunnlag for personlig vekst og utvikling.

Boken bidrar med innsiktsfull kunnskap om hvordan ulike typer krevende livserfaringer og -utfordringer gir seg uttrykk hos den som opplever dem, og hvordan helse- og sosialarbeideren kan utgjøre en forskjell gjennom måten en kommer den enkelte i møte på. Søkelyset er mer på individuelle enn på kontekstuelle faktorer og mer på utfall enn på årsakssammenhenger. Likevel kan ikke de omtalte livserfaringene forstås isolert fra en bredere samfunnsmessig og politisk kontekst.

Den profesjonelle hjelperen er selv i en krevende situasjon i møte med mennesker i krise. Dette er tema for bokens siste kapittel.

Boken er primært skrevet for studenter i helse- og sosialfagutdanningene. Også profesjonelle hjelpere vil ha nytte av boken.

Til toppen

Flere bøker av Kjell Underlid, Kari Dyregrov og Frode Thuen:

Du vil kanskje også like

Anmeldelser Krevende livserfaringer og psykisk helse

Hva skjer med oss etter et samlivsbrudd?

«Et samlivsbrudd byr på krevende omveltninger, men kan også føre til bedre psykisk helse hvis samlivet var konfliktfylt, skriver Frode Thuen. Det er stor variasjon i opplevelsene og reaksjonene i forbindelse med samlivsbrudd. Hvordan man opplever bruddet, og hvilke helsemessige konsekvenser det får, er avhengig av en rekke ulike forhold som både er knyttet til samlivet og til bruddet i seg selv, og til faktorer i og utenfor personen.»

Frode Thuen, psykologisk.no

Til toppen

Om forfatter
Kjell Underlid (d. 2016) var professor ved Høgskulen på Vestlandet, Avdeling for helse- og sosialfag. Underlid var psykolog og dr.philos. med vekt på sosialpsykologi.

Kari Dyregrov er professor på området psykisk helse og rus ved Institutt for velferd og deltaking, Fakultet for helse- og sosialvitskap, Høgskulen på Vestlandet. Hun er dr.philos. med sosiologi, psykologi og fysioterapi i fagkretsen. Hennes hovedforskningsfelt er konsekvenser, hjelpebehov, mestring og hjelpetiltak etter kriser og katastrofer, inkludert kommuners hjelptilbud til kriserammede. Dyregrov har utgitt en rekke bøker, bokkapitler og vitenskapelige og populærvitenskapelige artikler. Hun var med å starte LEVE - Landsforeningen for etterlatte ved selvmord i 1999 og deltok i sentralstyret frem til 2005.

Frode Thuen (f. 1961), cand.psychol. og dr.psychol., er professor ved Senter for kunnskapsbasert praksis, Høgskulen på Vestlandet. Han har også en bistilling ved Center for familieudvikling i København og dessuten privat praksis som psykolog og parterapeut. Thuen har i en årrekke arbeidet med familie- og samlivsrelaterte tema, både forskningsmessig og klinisk. Han har skrevet en rekke bøker og er en profilert formidler og skribent, blant annet gjennom sin ukentlige samlivsspalte i A-magasinet.