Kreftsykdom (Heftet)

Psykologiske og sosiale perspektiver

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2016
Antall sider: 384
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202474317
Kategori: Helse og sosialfag og Fagbøker
Fag: Sykepleiefag
Nivå: Akademisk
Omtale Kreftsykdom

Å få en kreftdiagnose kan utløse sterke psykiske reaksjoner og utfordrer mestringsevnen og opplevelsen av livskvalitet. Takket være bedre diagnostisering og behandling er i dag stadig flere fortsatt i live fem år eller lenger etter å ha fått diagnosen. Med lengre overlevelsestid har sosiale og psykologiske forhold, i tillegg til seneffekter av sykdom og behandling, fått større betydning for livskvaliteten til den enkelte pasient. Dette er noe de fleste norske lærebøker om kreft har vært lite opptatt av, idet de har et overveiende somatisk og biologisk perspektiv.

Denne boken bygger i stor grad på psyko-onkologiske studier. Psyko-onkologien befatter seg med psykiske reaksjoner, mestring og tilpasning til kreftsykdom.

Boken er aktuell i bachelor- og masterutdanningene i sykepleie og for alle som arbeider med kreftpasienter og kreftoverlevere.

Til toppen

Flere bøker av Alv A. Dahl:

Du vil kanskje også like

Anmeldelser Kreftsykdom

Velskrevet og etterlengtet lærebok i psykoonkologi

«Nødvendig kunnskap innen psykoonkologi har for undertegnede til nå vært tilgjengelig svært så fragmentert, og mye kunnskap er blitt ervervet gjennom egne erfaringer. Det er derfor gledelig at vi nå har tilgang på denne boken, som gir oss en dypere forståelse for hva vi møter, hvordan vi skal kartlegge det nærmere samt hvordan vi kan ha en terapeutisk tilnærming til psykoonkologiske utfordringer.»

Ronny Dalene, Tidsskriftet for Den norske legeforening Nr.16 2016

Reflektert om kreft og psyke

«Alv A. Dahl har skrevet en engasjerende­ og relevant lærebok i psykoonkologi­ som tar mål av seg å bøte på mangelen av norskspråklig litteratur om emnet. [...]Boken kan passe for sykepleie­studenter i grunnutdanningen, kreftsykepleiere, leger, hjelpepleiere og andre som jobber med pasientgruppen. Fordi boken er såpass godt forklart, vil den trolig være av interesse også for pasienter og pårørende som ønsker en oversikt over emnet. Bakerst i teksten finnes en omfattende litteraturliste for dem som ønsker mer fordypning»

Line Bolgvåg, Sykepleien 08/2016

Til toppen

Om forfatter

Alv A. Dahl, lege og psykiater, er forskningsrådgiver i deltidsstilling for klinisk onkologi ved Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet. I årene 1992 til 2003 var han professor i psykiatri ved Universitetet i Oslo. Dahl har drevet omfattende klinisk forskning i psykiatri og psyko-onkologi og er forfatter av flere lærebøker innen disse fagfeltene.