Kontraktsrett og obligasjonsrett (Heftet)

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2017
Antall sider: 706
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk: Nynorsk
ISBN/EAN: 9788202558086
Kategori: Juridiske fag og Fagbøker
Fag: Avtale- og kontraktsrett, Pengekrav og inndrivelse
Nivå: Akademisk
Omtale Kontraktsrett og obligasjonsrett

Emnet for boka er rettslege yteplikter i formueretten. Viktigast er yteplikter som kviler på kontrakt, men yteplikter på andre grunnlag er òg omtala.

Boka har med reglane om inngåing, innhald og oppfylling av kontraktar og dessutan allmenne tema som renter, personskifte og forelding. Framstillinga dekkjer dermed område som gjerne blir omtala som avtalerett, kontraktsrett, obligasjonsrett og pengekravsrett.

Forfattaren legg hovudvekta på oversyn, omsyn og utsyn: Framstillinga gjev oversyn over reglane, set dei inn i ein vidare samanheng og viser kva omsyn reglane byggjer på. Utsyn til andre lands rett lettar forståinga av dei norske reglane og er dessutan praktisk nyttig når rettsforhold over landegrenser blir meir vanlege.

Saman med forfattarens bok Allmenn formuerett dekkjer framstillinga dei viktigaste delane av formueretten.

Til toppen

Anmeldelser av Kontraktsrett og obligasjonsrett

«Fremstillingen er velskrevet, ligesom behandlingen og disponeringen af stoffet viser et stort kendskab til international og fremmed ret. For dem, som kender forfatterens øvrige arbejder, kommer dette ikke som en overraskelse.»

«Inden for den valgte ramme er fremstillingen generelt dækkende og giver et godt overblik over reglerne og den sammenhæng, de indgår i. Bogen opfylder dermed fuldt ud denne del af forfatterens formål med fremstillingen.

Det internationale udsyn gør bogen ekstra interessant for læsere med forudgående kendskab til kontrakts- og obligationsretten. Den præcise og fyndige beskrivelse af fremmed ret giver læseren kendskab både til reglerne i det enkelte land og til forskelle og ligheder mellem de forskellige retsordener. Betydningen af en sådan forståelse eksempelvis ved forhandlingen af en kontrakt med udenlandske parter vil givetvis medvirke til, at bogen får gennemslagskraft også blandt praktikere.
For en jurist fra de øvrige nordiske lande er bogen med sit dobbelte formål et værdifuldt bidrag, som både giver overblik over norsk ret og et internationalt udsyn.»

Lars Henrik Gam Madsen, Professor, ph.d., Juridisk Institut, Aarhus Universitet, Tidsskrift for rettsvitenskap 2-3 I 2018

Til toppen

Om forfatter
Kåre Lilleholt (f. 1952) er professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Han har tidlegare vore professor ved Universitetet i Bergen og Norges Handelshøgskole og privatpraktiserande advokat gjennom nokre år.