Kjønn og næringsliv i Norge (Heftet)

Forfatter:

, , og

Ove Olsen (Illustratør)

Forfatter: , , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2015
Antall sider: 267
Illustratør: Olsen, Ove
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202482305
Kategori: Samfunnsvitenskap , Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag og Fagbøker
Fag: Organisasjon og ledelse, Samfunnsfag
Nivå: Akademisk
Omtale Kjønn og næringsliv i Norge
Hva er virkningene av loven om kvotering av kvinner til foretaksstyrer? Hvordan kan vi øke omfanget av kvinners entreprenørskap? Hvordan er maktfordelingen mellom kvinner og menn i norsk næringsliv? Kan krevende næringslivslederjobber kombineres med omsorgsoppgaver? Disse og andre spørsmål om kvinner og menn i utviklingen av norsk næringsliv er stadig tema for offentlig debatt. Kjønn og næringsliv i Norge er et bidrag til debattene om kvinners og menns posisjoner i næringslivet og de likestillingsutfordringer Norge fortsatt har på dette området.

Dette er en bok som forskere, næringslivsledere, politikere, konsulenter og studenter kan bruke til å «tenke med» når kjønnslikestilling og makt i næringslivet er på agendaen. Boken bidrar med forskningsbasert kunnskap om mange tema forbundet med kjønn og næringsliv. Flere av de mest erfarne norske forskerne i feltet bidrar i boken. Forfatterne trekker i sine kapitler opp sentrale trekk ved fagutviklingen, samtidig som de viser til dagsaktuelle problemstillinger. Med ulike faglige perspektiver og ulike metodiske tilnærminger belyser boken et bredt sett av problemstillinger knyttet til entreprenørskap, eierskap, ledelse og styreverv. Hovedvekten ligger på Norge og norsk næringsliv, men flere av kapitlene ser debattene om likestilling i lys av det internasjonale og globale. Boken gjør opp tallmessig status for kvinner og menn i næringslivet, og diskuterer også hvordan kjønnsforskjeller oppleves, betydningen av kjønn som symbolsk størrelse og om muligheten for endring.

I likestillingslandet Norge er næringslivet fortsatt kjønnsskjevt. En kunnskapsbasert debatt om likestilling i norsk næringsliv er avgjørende for å få til endring. Kjønn og næringsliv i Norge er skrevet for personer i næringslivet, politikere, byråkrater, studenter og andre som er interessert i likestillingsaspektene ved utviklingen av norsk næringsliv.

Til toppen

Anmeldelser av Kjønn og næringsliv i Norge

Dekkende om makt, penger, identitet og kjønn i norsk næringsliv.

Artikkelforfatterne treffer svært godt på tematikk og perspektiver, ikke minst i bredden av dem. Antologien demonstrerer kompleksiteten i forklaringer på kjønnsubalansen til fulle. Forskningen bærer også preg av høy kvalitet. Interesserte politikere, akademikere, bedriftsledere og studenter vil utvilsomt finne grundig kunnskap her.Ragnhild Fjellro, Forskerforum

Til toppen

Om forfatter
Hilde Bjørkhaug arbeider som forsker I ved Norsk senter for Bygdeforskning. Bjørkhaug har doktorgrad i sosiologi fra NTNU. Hun har gjennom sin karriere vært involvert i forskning på ulike aspekter av landbruket, som restrukturering, bærekraftig landbruks- og matsystem og organisatoriske endringer. Kjønnsperspektiv har vært sentralt i mange prosjekter, både når det gjelder kjønn og forvaltning av naturressurser, og kvinners stilling og rolle i landbruket og landbrukets organisasjoner. Bjørkhaug er medlem av styret for RC40, forskningsgruppen for mat og landbruk i den internasjonale sosiologiforeningen, og i redaksjonsrådet for Journal of Rural Studies.
Agnes Bolsø er professor i samfunnsvitenskapelig og humanistisk kjønnsforskning ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier (KULT), Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU). Hun har doktorgrad i sosiologi, og arbeidet tidligere som oppdragsforsker ved Senter for bygdeforskning, Trondheim. Bolsø har hatt lederoppgaver som senterleder for Senter for kjønnsforskning ved NTNU, som leder, nestleder og undervisningsleder ved KULT, som leder for Nasjonalt fagråd for kjønnsforskning og har bred erfaring som prosjektleder. Bolsø har vært redaktør av Tidsskrift for kjønnsforskning. Hun har sin doktorgrad i feltet kjønn og seksualitet, men hennes to seneste prosjekter er større samarbeidsprosjekter innenfor kjønn, ledelse og organisasjon, finansiert av Norges forskningsråd.
Elisabet Ljunggren (ph.d.) er forsker I ved Nordlandsforskning og har arbeidet med problemstillinger knyttet til kjønn og entreprenørskap, som hun også skrev doktorgradsavhandling om. Hun har forsket på entreprenørskap i ulike næringer, bl.a. landbruk og reiselivm og på entreprenørskap blant innvandrere. Hun har også arbeidet med evalueringer av næringspolitikk. Hennes forskningsinteresse har de senere år også omfattet kjønn og innovasjon. Hun har publisert i internasjonale forskningstidsskrifter, og har vært redaktør for flere bøker både i Norge og utlandet.