Kan institusjoner elske? (Heftet)

Samtidsessayer om diakonale virksomheter

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2009
Antall sider: 181
Forlag: Akribe
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788279501350
Kategori: Helse og sosialfag og Fagbøker
Fag: Helsefag
Nivå: Akademisk
Omtale Kan institusjoner elske?

Hvordan kan ideologisk og religiøst forankrede velferdsinstitusjoner begrunne og ivareta sine oppgaver i et moderne, pluralistisk samfunn? Samtidens velferdsinstitusjoner er utfordret til både å høyne kvaliteten i sine tilbud og samtidig være kostnadseffektive. I dette krysspresset øker behovet for å klargjøre identitet og dypere hensikt med den enkelte virksomhet.

Kan instititusjoner elske? inneholder 13 artikler som på hver sin måte drøfter og undersøker spørsmålet med søkelys på:

  • institusjonsidentitet
  • diakonale institusjoners historie, selvforståelse og rolle i velferdsstaten
  • forsøk med stillingen «diakonisykepleier»
  • verdier som «halvt religiøse» og «halvt sekulære»
  • hvordan begrunne diakonale virksomheter
  • integrering av et multireligiøst perspektiv i en livssynsbasert institusjon
  • utfordringer til diakoniutdanning i dag
  • hospice-bevegelsens betydning

Til toppen

Om forfatter

Einar Aadland (f. 1950) er dosent emeritus ved VID vitenskapelige høgskole. Han er tilknyttet mastergradsprogrammet i Verdibasert ledelse, og har publisert bøker, artikler og forskningsrapporter innenfor områdene etikk og verdier, organisasjonskultur, vitenskapsteori og ledelse.