Jobb kunnskapsbasert! (Heftet)

En arbeidsbok

Forfatter:

, , og

Forfatter: , , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2021
Antall sider: 224
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202688080
Kategori: Helse og sosialfag og Fagbøker
Fag: Sykepleiefag
Nivå: Akademisk
Omtale Jobb kunnskapsbasert!

Arbeidsboken "Jobb kunnskapsbasert!" gir en innføring i kunnskapsbasert praksis og viser hvordan helsearbeidere kan bli bedre til å etterspørre, finne og bruke kvalitetsvurdert forskning i fagutøvelsen. Kunnskapsbasert praksis kan ses som en prosess i flere trinn. Boken følger trinnene og har øvingsoppgaver rettet mot hvert trinn. Underveis blir leseren oppfordret til å se videoer, høre podkaster eller lese artikler som utdyper ulike temaer som blir tatt opp. Ved hjelp av en egen læringsressurs og QR-koder i boken vil leseren lett få tilgang til de ressursene det henvises til.

Boken retter seg mot studenter innen sykepleie og andre helsefag på bachelor- og masternivå. Den er aktuell også for ansatte i helsetjenestene som ønsker å styrke sin kompetanse i kunnskapsbasert praksis.

Til toppen

Du vil kanskje også like

Om forfatter

Monica Wammen Nortvedt er prodekan for samhandling ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap ved Høgskulen på Vestlandet (HVL). Hun kommer fra en stilling som professor ved Institutt for helse- og omsorgsvitenskap ved HVL. Hun har tidligere blant annet vært leder for Senter for kunnskapsbasert praksis ved Høgskolen i Bergen (HiB). Hun er utdannet sykepleier med videreutdanning i intensivsykepleie og har doktorgrad innen tema multippel sklerose og livskvalitet. Sammen med Gro Jamtvedt etablerte hun i 2003 videreutdanningen «Å arbeide og undervise kunnskapsbasert» ved Høgskolen i Bergen. Videreutdanningen har vært et viktig bidrag til å øke kompetansen på feltet, og siden 2008 har HiB/HVL også tilbudt mastergrad i kunnskapsbasert praksis innenfor helsefag. Sammen med studenter fra videreutdanningen og mastergradsnivået har Nortvedt presentert prosjekter på feltet både nasjonalt og internasjonalt, i tillegg til at hun har publisert fagartikler og vitenskapelige artikler. Nortvedt har også arbeidet med implementering av kunnskapsbasert praksis ved sykehjem, i Helse Bergen, Oslo universitetssykehus HF og Nordlandssykehuset HF.

Gro Jamtvedt leder Fakultet for helsevitenskap på OsloMet. Hun var tidligere avdelingsdirektør for Avdeling for kunnskapsoppsummering ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten og professor II ved Senter for kunnskapsbasert praksis, Høgskolen i Bergen. Hun er utdannet fysioterapeut og har Master of Public Health og doktorgrad i kvalitetsmåling. Jamtvedt har også arbeidet som forsker og prosjektleder ved Folkehelseinstituttet og som avdelingsdirektør i Sosial- og helsedirektoratet. Hun er medforfatter på mange systematiske oversikter og har lang erfaring i undervisning om kunnskapsbasert praksis til studenter, klinikere og ansatte i forvaltningen. Hun er førsteforfatter på en bok om kunnskapsbasert fysioterapi og medforfatter på en internasjonal lærebok om samme tema.

Birgitte Graverholt jobber som førsteamanuensis ved Fagseksjon for kunnskapsbasert praksis, Høgskulen på Vestlandet. Hun er utdannet sykepleier, med Master of Critical Care Nursing, fra Australia. Graverholt tok doktorgrad på et prosjekt hvor hun forsket på sykehusinnleggelser fra sykehjem. Undervisnings- og forskningsområder hos Graverholt gjenspeiler at hun har jobbet med kunnskapsbasert praksis i mange år. For tiden forsker hun på implementering av kunnskapsbasert praksis og kunnskapstranslasjon i kommunehelsetjenesten.

Malene Wøhlk Gundersen arbeider som universitetsbibliotekar ved Helsefagbiblioteket på OsloMet. Hun har en bachelorgrad innen bibliotek- og informasjonsvitenskap fra Høgskolen i Oslo og Akershus og en mastergrad i kunnskapsbasert praksis fra Senter for kunnskapsbasert praksis ved Høgskolen i Bergen. Gundersen har tidligere jobbet ved helsefaglige bibliotek på Ullevål universitetssykehus, i Helsedirektoratet og ved Folkehelseinstituttet. Hun er medforfatter på flere systematiske oversikter, har bred erfaring med undervisning i kunnskapsbasert praksis og leder en prosjektgruppe som utvikler et e-læringskurs innen kunnskapsbasert praksis for praksisveiledere.