Isolasjon (Heftet)

Et fengsel i fengselet

Forfatter:

og

Akademisk kvarter - en podkast fra Cappelen Damm Akademisk: Hva gjør isolasjon i fengsel med et menneske?

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2019
Antall sider: 280
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202556723
Kategori: Juridiske fag , Samfunnsvitenskap og Fagbøker
Fag: Politifag og kriminalomsorg, Psykologi, Samfunnsfag, Sosiologi, Strafferett og straffeprosess
Nivå: Akademisk
Omtale Isolasjon

Å sette en frihetsberøvet person i isolasjon, er et av de aller mest inngripende maktmidlene en demokratisk stat har til rådighet overfor sine borgere. Hvorfor brukes isolasjon likevel så ofte i skandinaviske fengsler? Hvorfor fortsetter den internasjonale kritikken av Norge, Sverige og Danmark for denne praksisen? Hva skjer egentlig når et menneske plasseres i isolasjon? Og hva kan vi gjøre for å unngå at isolasjon tas i bruk?

Denne boka om isolasjon i fengsel bygger på forskning, erfaringer fra yrkespraksis og personlige opplevelser. Bidragsyterne er blitt invitert til å skrive fordi de er engasjerte formidlere, for deres spesielle kunnskap eller for sine personlige historier. På tvers av celledører, murer, landegrenser og yrkesgrupper er boka en møteplass der et mangfold av erfaringer, kunnskap og perspektiver til sammen tegner et kritisk bilde av isolasjon i fengsel og arrester.

Bokas elleve kapitler dekker fire temaer:

  • Regler og praksis i de skandinaviske landene
  • Isolasjonens virkninger
  • Opplevelser av isolasjon i fengsel
  • Isolasjon og mulige alternativer sett fra en fengselsfaglig synsvinkel
Boka er et referanseverk innen et område det stadig etterspørres kunnskap om.

Til toppen

Anmeldelser Isolasjon

«Men det stærke ved bogen er, at statistikkerne, som der er mange af, fortæller den samme historie om skødesløshed og magtesløshed som den indsatte, fængselsbetjenten og de pårørende. Bogen har således succes med, at de forskellige positioner faktisk forstærker og nuancerer hinanden og ikke blot maner forskellige virkeligheder frem. Det er et sobert og smukt bud på, hvordan forskning også kan formidles. [...] Den er både oplysende og ambitiøs i sin form. Med sine mange perspektiver, og de konkrete forslag, som flere af bidragyderne slutter af med, til hvordan man fremover kan gøre det bedre.»

Kamille Nygård, Information

Til toppen

Om forfatter
Marte Rua er sosiolog og stipendiat ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo, der hun skriver en doktorgradsavhandling (PhD) om isolasjon i norsk kriminalomsorg. Hun har jobbet med forskning ved flere institutter i Norge, og var blant initativtakerne til etableringen av Skandinavisk isolasjonsnettverk, der hun sitter i ledelsen. Rua er engasjert i forskningsformidling, og har publisert vitenskapelige arbeider om isolasjon, helsearbeid, rehabilitering og rustiltak i fengsel, men også om funksjonshemming, kvalitativ metode, kunnskapspolitikk og forskningsetikk.
Peter Scharff Smith er professor i rettssosiologi ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo. Han har tidligere forsket ved blant annet Institut for Menneskerettigheder i København og ved Cambridge University. Smith har publisert mer enn 10 bøker og 70 vitenskapelige artikler og bokkapitler på en rekke språk om straff, fengsler, menneskerettigheter, Holocaust, krig og krigsforbrytelser. Han har også erfaring fra arbeid med praktiske fengselsreformer knyttet til for eksempel isolasjon i fengsel, samt barn som har foreldre i fengsel. Smith var blant initiativtagerne til etableringen av Skandinavisk isolasjonsnettverk, der han sitter i ledelsen.