Omtale Internasjonale regnskapsstandarder

Fra og med 2005 skal nesten alle børsnoterte selskaper i Europa utarbeide sine regnskaper etter internasjonale regnskapsstandarder. Fra å være underlagt lovbestemte hovedprinsipper og relativt enkle standarder som utfyller loven, går Norge over til et regime med detaljregler i form av forskrifter.

Til toppen

Flere bøker av Harald Brandsås, Frøystein Gjesdal, Rita Granlund, Einar Hersvik, Finn Berg Jacobsen, Arne Kinserdal, Finn Kinserdal, Kjell Henry Knivsflå, Erlend Kvaal, Steinar S. Kvifte, Aase Aamdal Lundgaard, Erik Mamelund, Signe Moen, Eilert Molstad, Lars Inge Pettersen, Bjørn Einar Strandberg, Oddbjørn Sættem, Didrik Thrane-Nielsen og Trond Tømta:

Om forfatter
Frøystein Gjesdal is the Rector of NHH Norwegian School of Economics. He completed bachelor’s (1971) and master’s (1974) degrees at NHH. He has a MSc (Statistics) and a PhD (Business Administration) from Stanford University (1979). Gjesdal joined the faculty of NHH in 1979, and was promoted to full Professor of Management Control in 1986. He has been an adjunct professor at the University of Tromsø (1986-93), the Nord University (2000-2013), and was Director at the Center for Financial Economics, SNF (1993-97). Gjesdal has been a visiting scholar at Stanford University, Yale University, London School of Economics and Political Science as well as the University of Florida.
Arne Kinserdal var i en årrekke professor i bedriftsøkonomi ved Norges Handelshøyskole. Han har publisert en rekke faglige artikler og skrevet flere lærebøker. Kinserdal er kjent for sitt faglige engasjement og sin pedagogiske interesse. På regnskapsområdet har han engasjert seg sterkt, både nasjonalt og internasjonalt, og blant annet har han vært president i European Accounting Association.