Hvordan legge til rette for mestring, medvirkning og motivasjon (Heftet)

i ungdomsskole og videregående skole

Forfatter:

og

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2021
Antall sider: 176
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202706722
Kategori: Grunnskolelærerutdanning , Fagbøker og Utdanningsvitenskap
Fag: Pedagogikk, Pedagogikk og elevkunnskap, Spesialpedagogikk, Utdanningsledelse
Nivå: Akademisk
Omtale Hvordan legge til rette for mestring, medvirkning og motivasjon

I denne boka presenteres en metode som skolefellesskapet og enkeltlærere kan bruke i samarbeid med elevene for å forebygge frafall og psykiske helseplager i ungdomsskolen og i videregående skole. Med gode eksempler viser forfatterne hvordan metoden kan hjelpe elever med lav motivasjon til å få tilbake troen på at egen innsats nytter.

Metoden bygger på helsefremmende teori, selvbestemmelsesteori og teori om selvregulert læring. Kjernen er at elevene selv er hovedaktører i eget liv, og at de individuelt og i et støttende fellesskap skal utarbeide gode strategier i møte med utfordringer.

Elevene får mulighet til å reflektere over hva som er viktig og hva som er vanskelig for dem, og ikke minst får de hentet fram og tatt i bruk sine egne suksessfaktorer. Dette kan styrke opplevelsen av autonomi, mestring, indre motivasjon og selvanerkjennelse.

Forfatterne mener at når skolen og læreren tilrettelegger for systematisk metodearbeid slik det beskrives i denne boka, vil elevene rustes til å håndtere både skolehverdagen og livet generelt.

Til toppen

Flere bøker av Gerd Martina Langeland og May Olaug Horverak:

Anmeldelser Hvordan legge til rette for mestring, medvirkning og motivasjon

De to forfatterne øser av egen erfaring og innsikt, noe som gir tro på at SAMM-metoden har resultatene på sin side.

[...] Om ikke Langeland og Horverak har skrevet ei bok som blir folkelesning, så vil deres bok være både nyttig og stimulerende for alle som arbeider med eller skal ut i arbeid med barn og unge. Så vil da også Hvordan
legge til rette for mestring, medvirkning og motivasjon komme på pensumlista til masterstudenter i spesialpedagogikk. Og skulle man ønske ytterligere informasjon om SAMM-metoden og selve prosjektet, så har det sin egen hjemmeside: samm.uia.no

Jan Oscar Bodøgaard, Historiker, Bedre Skole 3/2021

Til toppen

Om forfatter

Gerd Martina Langeland er lektor ved Lillesand videregående skole og underviser primært i engelsk- og norskfaget. Hun har mastergrad i nordisk litteratur. Hun er initiativtaker, metodegrunnlegger og -utvikler, konsulent, foredragsholder og leder av prosjektet Systematisk arbeid med mestring, medvirkning og motivasjon (SAMM) i videregående skole.

May Olaug Horverak er rektor ved Birkenes Læringssenter og har bakgrunn som barnevernspedagog, lærer og forsker, og har en doktorgrad i engelsk språk og didaktikk. Hun er initiativtaker, metodeutvikler, konsulent, foredragsholder og leder av det tverrkommunale prosjektet Systematisk arbeid med mestring, medvirkning og motivasjon (SAMM) i grunnskole og voksenopplæring.