Hvordan forstå materiell forvaltningsrett (Heftet)

- en oversikt over det viktige og vanskelige i forvaltningsretten

Forfatter:

, og

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2005
Antall sider: 199
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202247492
Kategori: Juridiske fag og Fagbøker
Fag: Forfatnings- og forvaltningsrett
Nivå: Akademisk
Omtale Hvordan forstå materiell forvaltningsrett

Boken Hvordan forstå materiell forvaltningsrett dekker sentrale emner i forvaltningsretten. Den handler om kravet til at forvaltningen har kompetanse, om legalitetsprinsippet, vilkårslæren, domstolenes prøvelse av forvaltningens vedtak og om ugyldighet.

Hovedtanken med denne boken er å kombinere erfaringer fra det å undervise i materiell forvaltningsrett med annenavdelingsstudentens blikk for hva som kan være vanskelig å forstå i annen litteratur om temaet. Meningen er å fremstille det som er vanskelig tilgjengelig på en oversiktlig, pedagogisk og praktisk måte for deg som student. Den tar sikte på å være ditt springbrett til å forstå forvaltningsretten.

Til toppen

Flere bøker av Roar Berge, Sindre Gjertsen Marqvardsen og Morten Walløe Tvedt:

Om forfatter
Morten Walløe Tvedt arbeider som seniorforsker ved Fridtjof Nansens Institutt (www.fni.no). Tvedt har en særlig interesse for formidling av jus og det å se hvordan jusen fungerer i samfunnet. Han er opptatt av å tilnærme seg rettslige problemstillinger på en pedagogisk måte.

Han forsker på rettslige problemstillinger knyttet til bioteknologi og rettigheter til genetisk materiale. Hans spesialområder er patentrett og bioteknologiske oppfinnelser. Han har jobbet lenge med spørsmålet om hvordan utviklingsland kan bruke jusen nasjonalt og globalt til å sikre seg en del av rettighetene til deres genetiske materiale. Han er opptatt av rettslige problemstillinger som ligger i skjæringspunktet mellom internasjonal jus (folkerett), konstitusjonell jus og nasjonale rettslige løsninger.

Som forsker har Tvedt publisert et stort antall vitenskapelige artikler. Særlig innenfor internasjonal rett. Han brukes som konsulent for land om hvordan de skal kunne forbedre sine rettslige systemer på bioteknologiens område og har gitt råd til flere av FNs organer.

Han underviser for www.atlasundervisning.no i Brasil for norske studenter i fagene forvaltningsrett, statsforfatningsrett, folkerett, miljørett og velferdsrett, samt rettslig skrivning, studieteknikk og juridisk metode.