Hva er nå et menneske? (Heftet)

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2017
Antall sider: 336
Forlag: Cappelen Damm
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202566258
Kategori: Historie, religion og filosofi og Fagbøker
Fag: Filosofi, Religion
Nivå: Akademisk
Omtale Hva er nå et menneske?

Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingre,
månen og stjernene som du har satt der,
hva er da et menneske – at du husker på det,
et menneskebarn – at du tar deg av det?
Salme 8, 4-5 (Bibel 2011)

Spørsmålet «hva er et menneske?» er kanskje et av de mest elementære og tidløse spørsmålene i tilværelsen. Likevel er det et spørsmål som ofte blir liggende implisitt i et fagfelts teoretiske rammeverk. Det er vanligvis ikke tid til å dvele ved et slikt spørsmål, og forståelsen av mennesket kan dermed bli en faglig blindflekk. Noe av motivasjonen for denne boka er derfor å inspirere til refleksjon og å belyse hvordan svarene på spørsmålet om hva et menneske er, kan være med på å forme hvordan fagfelt utfolder og utvikler seg.

Denne bokas tittel Hva er nå et menneske? henspiller på Salme 8. Med sin egen vri understreker forfatterne at hovedvekten av tekstene i boka undersøker spørsmålet ut fra vår egen samtid og nærliggende historie. Samtidig setter de spørsmålet inn i en større kontekst og trekker linjer bakover til antikken og Bibelens historiske røtter.

Forståelsen av mennesket vil variere over tid og fra fagfelt til fagfelt. I alle vitenskapstradisjoner ligger det uuttalte forutsetninger vi er blitt vant til over tid. Det er ofte i dialog med andre forskere, kontekster, fagfelt og perspektiver at også eget faglig utgangspunkt blir tydeligere, og flere dimensjoner kommer fram. I denne boka er spørsmålet i tittelen blitt stilt til flere fagfelt. Hensikten er å presentere en konstellasjon av ulike perspektiver – fra filosofi og teologi, psykologi, samfunnsvitenskap og musikk – på et felles tema. Forfatterne tar opp en rekke spørsmål om menneskets egenart, sjel og selv, sårbarhet og fellesskap, identitet og mening, menneskesyn og menneskeverd. Boka henvender seg til fagfolk og studenter innenfor fagene som er representert, samt praktikere med interesse for grunnlagstenkning og faglig refleksjon.

Til toppen

Om forfatter

Anne Haugland Balsnes (f. 1969) er professor i musikk og forskningsleder ved Ansgar Teologiske Høgskole i tillegg til å være tilknyttet Universitetet i Agder. Hun har publisert en rekke bøker og artikler innen særlig tematikken kor og helse, og skrev sin ph.d.-avhandling om korsang. Hun har også publisert flere artikler om kirkemusikk. Balsnes er i tillegg utøvende kordirigent og sanger.