Hva er førskolepedagogikk? (Heftet)

En innføring

Forfatter:

, og

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2011
Antall sider: 248
Forlag: Høyskoleforlaget
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788276349306
Kategori: Utdanningsvitenskap
Fag: Barns utvikling, lek og læring, Pedagogikk
Nivå: Akademisk
Omtale Hva er førskolepedagogikk?
Hva er førskolepedagogikk? er en innføringsbok for førskolelærere, småskolelærere og for alle som arbeider med barn. Leken har en sentral plass i førskolepedagogikken, og boken bidrar til å kaste lys over lekens plass og hvordan vi best kan fremme barns lek. Boken utfordrer og stiller nye og engasjerende spørsmål som: Hva er god førskolepedagogikk? Hvordan fremme dette gjennom fag og kultur? Og ikke minst: Har skolen rom for førskolepedagogikk? Dette er en bok som ved å fokusere på det globale perspektivet setter barnet som enkeltindivid i sentrum.

Til toppen

Om forfatter
Ole Fredrik Lillemyr er professor i pedagogikk ved Dronning Mauds Minne Høgskolen. Han har forsket mye på lek, overgangen barnehage – skole, og selvoppfatning og motivasjon, og har skrevet bøkene Leik på alvor (1990), Lek, opplevelse, læring i barnehage og skole (1999), Motivasjon og selvforståelse (2007), Taking Play Seriously (2009) og en rekke artikler i internasjonale tidsskrifter. I tillegg har han sammen med Frode Søbstad skrevet Didaktisk tenkning i barnehagen (1993) og sammen med Kari Emilsen og Åse Bratterud Menn og omsorg – i familie og profesjon (2006). Han har undervist i grunnskole, universitet og høgskole, og har deltatt i reformarbeid og forskning, nasjonalt og internasjonalt.
Frode Søbstad er professor i førskolepedagogikk ved Dronning Mauds Minne, Høgskolen. Han har drevet forskning innenfor pedagogikk, sosiologi, mediepedagogikk og humor.