Humanioras fremtid (Heftet)

Kampen om forståelsen av menneske og samfunn

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2011
Antall sider: 256
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202359423
Kategori: Historie, religion og filosofi
Fag: Historie, religion og filosofi
Nivå: Akademisk
Omtale Humanioras fremtid

Akademia har de siste årene gjennomgått omfattende endringer. En ny akademisk organisasjonsretorikk og et tiltagende press utenfra preger forskerens hverdag og forskningens tematikk og metode. Utdanningsreformer vektlegger forskningens nytte for samfunnet, og gjør kunnskap til en vare. Stadig skiftende satsningsområder definert av departement og eksterne oppdragsgivere gjør «fleksibilitet», «innovasjon», «tverrfaglighet», «nytte» og «kreativitet» til egenskaper som verdsettes hos kunnskapsprodusentene. Har vi bruk for humaniora i denne utviklingen?

Dette er en bok som gir oss et glimt av humanioras mulige retninger i et vitenskapsteoretisk, forskningspolitisk, historisk og aktuelt perspektiv. De forskjellige bidragene i denne antologien undersøker hvordan humanioras tradisjonelle mandat kan overskrides. Ikke i retning av instrumentalisert «innovasjonsforskning», med økonomisk vekst som eneste mål og målestokk, men i retning av mer komplekse forståelser av humanvitenskapenes tradisjonelle objekter: teksten, historien og den menneskelige verden.

Det er ingen tvil om at humanioras fremtid i stor grad vil avhenge av dens evne til å tilpasse seg den pågående utviklingen i det nye akademia. Men hvordan kan humaniora finne sin nye rolle uten å miste sin egenart? Hvilke sosiale, kulturelle og politiske utfordringer står fortolkningsvitenskapene overfor i møte med globaliseringen? Og hvilke faglige og vitenskapsteoretiske problemer oppstår? Svekkes humanioras posisjon i kampen om forståelsen av menneske og samfunn? I denne antologien lokaliseres tendenser som er karakteristiske for vår tid og vitenskapen som skal forstå denne tiden.

Boka passer for studenter i humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag, forskere og andre med interesse for vitenskapsteoretiske- og forskningspolitiske diskusjoner.

Til toppen

Anmeldelser av Humanioras fremtid
"Denne anmelder var under det meste af læsningen imponeret over den slagkraft, vores nordiske fæller præsenterer i forsvaret for humanioras egen ret til at definere sin fremtid. Jeg vil på det varmeste anbefale bogen til alle studerende, som ønsker at reflektere over 'nytten' af deres eget fag (har vi ikke alle fået spørgsmålet under utallige familie middage: "Og hvad kan du så bruge dét til?")."Thomas Palmelund Johansen, Semikolon. Tidskrift for Idehistorie, Semiotik og Filosofi nr 24
«Slike artikler kan gi den samme dype glede som når man leser romaner om verdener man ikke visste om og samtidig oppnår en ny erkjennelse om ens egen».Petter Aaslestad, Forskningspolitikk nr. 3/2011
«Det unge Bergen leverer – etter Hjernevask – et uventet offensivt forsvar for humanistiske fag».Håkon Gundersen, Morgenbladet
«... det er en antologi som bare i beskjeden grad går i skyttergravene, men som virkelig gjør et grundig og leseverdig stykke sjelegransking. [...] Dette er en bok som ikke bare vil interessere samfunnsviterne selv, men alle som har en interesse for akademisk aktivitet i bred og positiv forstand. Det er også en tekstsamling som med fordel kan leses av naturvitere som et blikk inn i «den andre kultur» og alternative tolkningsrom knyttet til både mennesket i naturen og naturen i mennesket.»Dag O. Hessen, Bergens Tidende, 24. august 2011

Til toppen

Om forfatter
Simen Andersen Øyen har mastergrad i filosofi og er stipendiat ved Senter for Vitenskapsteori ved Universitetet i Bergen. Han jobber med avhandlingen 'Multiple moderniteter' og 'multiple demokratier': en kritisk tilnærming til spørsmålet om demokratisering i Kina. Han har publisert flere artikler og blant annet vært medredaktør på antologien "Markedets fremtid" (2010) og "Humanioras fremtid" (2011).