Helsehjelp til personer med rusproblemer (Heftet)

Forfatter:

og

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2018
Antall sider: 280
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202532635
Kategori: Helse og sosialfag og Fagbøker
Fag: Helse- og sosialfag
Nivå: Akademisk
Omtale Helsehjelp til personer med rusproblemer
Hvordan kan vi forstå og identifisere rusproblemer? Hva er god helsehjelp til personer som sliter med rusproblemer?

Mennesker med rusproblemer er en gruppe med stort behov for sammensatte tjenester over tid. Myndighetene øker satsingen på rusfeltet og peker på at ulike faggrupper må arbeide sammen om å skape et godt tjenestetilbud. Flere med rusproblemer har dessuten en psykisk eller somatisk lidelse, noe som setter store krav til det tverrfaglige samarbeidet.

I det tverrfaglige rusarbeidet legges det vekt på

• tidlig intervensjon overfor mennesker som står i fare for å utvikle rusproblemer
• et godt tjenestetilbud i institusjon og i kommunene
• tilgjengelighet, variasjon og helhet i tjenesteapparatet
• tilbud som fremmer mestring, sosial inkludering og en meningsfull hverdag

Helsehjelp til personer med rusproblemer gir en innføring i ulike teoretiske og praktiske perspektiver på rusproblemer og tar for seg ulike nivåer av helsehjelp til personer med rusproblemer. I denne andre reviderte utgaven blir det pekt på krav til nye tverrfaglige tilnærminger og ny kompetanse for å imøtekomme den økte satsingen på feltet.

Boken er primært skrevet for bachelor- og mastergradsstudenter i helse- og sosialfagene. Også de som jobber med rusproblematikk i praksisfeltet, vil kunne ha nytte av boken.

Til toppen

Om forfatter
Stian Biong er sykepleier og professor i psykisk helsearbeid ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Han har arbeidet med personer med rusproblemer i Oslo i om lag 20 år, og er nå ansatt som fagsjef for rusområdet i byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid i Oslo kommune. Biong har doktorgrad i folkehelsevitenskap. Hans forskningsaktiviteter har vært knyttet til å utvikle kunnskap om innsideperspektivet ved alvorlige rusproblemer, overdoser og selvmordsproblematikk. Et særlig område for hans forskning er om bedringsprosesser (recovery) ved slike problemer.
Siri Ytrehus er professor ved Høgskulen på Vestlandet, Institutt for helse- og omsorgsvitenskap, og leder for Fagseksjon for tverrfaglige master- og videreutdanningsprogrammer ved instituttet. Hun er sykepleier og har doktorgrad i sosiologi. Ytrehus har spesialisert seg på forskning om velferdsspørsmål og kommunale helse- og omsorgstjenester. Tilbakevendende temaer i hennes forskning er eldreomsorg, boligpolitikk, organisering og utvikling av boliger og tjenester for utsatte grupper, familieomsorg og demens.