Håndbok i konflikthåndtering i oppvekst- og utdanningssektoren (Heftet)

Forebygging av trakassering, trusler og vold

Forfatter:

og

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2019
Antall sider: 216
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202635091
Kategori: Samfunnsvitenskap , Grunnskolelærerutdanning , Fagbøker og Utdanningsvitenskap
Fag: Lærerutdanning, Politifag og kriminalomsorg, Samfunnsfag, Utdanningsledelse
Nivå: Akademisk
Omtale Håndbok i konflikthåndtering i oppvekst- og utdanningssektoren

Vold og trusler er et samfunnsproblem som i økende grad berører oppvekst- og utdanningssektoren.

Håndbok i konflikthåndtering i oppvekst- og utdanningssektoren lærer deg å forebygge faresituasjoner, og du får innsikt i forskningsbaserte teknikker for konflikthåndtering som kan brukes i et bredt spekter av situasjoner. Boken presenterer også metoder for praktisk trening, slik at du kan øve på ferdighetene du har lært. Du vil få et nytt perspektiv på hvordan vi sammen kan oppnå økt trygghet ved å forebygge og håndtere alvorlige hendelser i barnehager og utdanningsinstitusjoner.

Håndbok i konflikthåndtering i oppvekst- og utdanningssektoren gir praktiske råd for alle som har sitt virke på skoler og i barnehager, og for studenter på vei inn i disse viktige yrkene. Boken er også svært aktuell for ledere, ansatte med oppgaver innen HR og HMS, tillitsvalgte og verneombud i sektoren.

Til toppen

Flere bøker av Ole André Bråten og Anette Falkum:

Intervju

Slik kan medarbeidere forebygge vold og trusler på arbeidsplassen
Les artikkelen på idebanken.org

Tryggere oppvekst og læringsarenaer
Les intervju med Ole André Bråten i Skolelederen nr. 10 2019 (s. 14-15)

Barn lærer aggresjon. På tide å skru av «Fortnite»
Les debattinnlegg fra Ole André Bråten i Aftenposten 10. juni 2019

Til toppen

Om forfatter

Ole André Bråten er utdannet ved Politihøgskolen og Psykologisk Institutt ved UiO. Han har vært sentral i utviklingen av konflikthåndtering som fagområde, og drevet opplæring av ansatte i Politiet, Kriminalomsorgen og Tollvesenet. Bråten har undervist ved høyskoler og universiteter, og han har ledet internasjonal forskning innen feltet gissel- og kriseforhandling.

Anette Falkum er utdannet ved ECU Perth / UiS. Hun har gjennom flere fagbøker presentert kunnskapsbaserte strategier og modeller for konflikthåndtering i den profesjonelle hverdag. Falkum har bakgrunn som operativ leder i spesialisthelsetjenesten, og har internasjonal erfaring fra rettsmedisinsk høyrisikoavdeling med særlig voldsrisiko.