Godt, rett, rettferdig (Heftet)

Etikk for sykepleiere

Forfatter:

, og

Legg i ønskeliste

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2007
Antall sider: 376
Forlag: Cappelen Damm
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788279501176
Kategori: Helse og sosialfag og Fagbøker
Fag: Sykepleiefag
Nivå: Akademisk
Omtale Godt, rett, rettferdig

Godt, rett, rettferdig har som mål å styrke profesjonelle omsorgsarbeideres evne til å reflektere over etiske spørsmål.

Faget etikk kommer til anvendelse både i teoretiske refleksjon og i det praktiske arbeidet. I den kliniske hverdagen må en stadig finne svar og løsninger på praktiske spørsmål av etisk karakter. Dette er etikk i praksis. Men etikken har også en vesentlig teoretisk side, nemlig den refleksjonen som ligger forut for de svarene og løsningene en velger.

I denne boka prøver forfatterne å ivareta det praktiske anliggendet, samtidig som de respekterer at etikken er et fag med en solid teoretisk basis og med relasjon til mange andre fagdisipliner. Med sine ulike faglige utgangspunkter – etikk, samfunnsfag og juss – presenterer forfatterne ulike innfallsvinkler til dette vidtfavnende faget.

Boka har som mål å styrke profesjonelle omsorgsarbeideres evne til å reflektere over etiske spørsmål, utvikle deres etiske handlingsberedskap og avsløre aktuelle verdikonflikter i yrkespraksisen.

Godt, rett, rettferdig har tre hovedperspektiver, som er orientert mot henholdsvis det gode, det rette og det rettferdige. I framstillingen anlegges det både et individuelt, institusjonelt og alminnelig samfunnsmessig perspektiv.

Boka starter med å belyse det sårbare mennesket og behovet for omsorg. I lys av dette framstilles og diskuteres så etisk teori, refleksjon og praksis. Deretter drøftes forholdet mellom etikk, juss og menneskerettigheter. I bokas siste del diskuteres ulike praktisk-etiske spørsmål.

Til toppen

Om forfatter
Kai Ingolf Johannessen er dr.theol. og professor ved Diakonhjemmet Høgskole.

Han har vært leder for forskningsavdelingen (Diaforsk) i flere år og har medvirket i flere prosjekter, blant annet evalueringen av Rådet for sykepleieetikk i Norsk Sykepleierforbund. Johannessen har lang erfaring fra etikkundervisning både på hovedfags-, master- og bachelornivå. I flere år deltok han i Norges Forskningsråds Etikkprogram (NEP), og han tok sin doktorgrad innenfor rammen av dette programmet. Olav Molven er førsteamanuensis ved Diakonhjemmet Høgskole, Oslo. Han er utdannet jurist og var pasientombud ved Rikshospitalet i perioden 1986–1988. Han har i lang tid hatt deltilknytning til Statens helsetilsyn. Molven arbeider primært med helserettslige spørsmål og har vært medforfatter og utgitt flere bøker om temaet. Sidsel Roalkvam er dr.polit. i sosialantropologi.

Hun har vært forsker ved Institutt for allmennmedisin og samfunnsmedisinske fag ved Universitetet i Oslo og førsteamanuensis ved forskningsavdelingen (Diaforsk) ved Diakonhjemmet Høgskole. Nå er hun leder for masterprogrammet i profesjonsetikk og diakoni ved Teologisk fakultet, Universitetet i Oslo.