Fysisk aktivitet og helse (Heftet)

Fra begrepsforståelse til implementering av kunnskap

Forfatter:

, , og

Forfatter: , , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2018
Antall sider: 456
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202568313
Kategori: Helse og sosialfag
Fag: Helsefag, Idrettsfag, Medisin
Nivå: Akademisk
Omtale Fysisk aktivitet og helse

Formålet med denne fagfellevurderte antologien er å belyse det vitenskapelige grunnlaget for sammenhengen mellom fysisk aktivitet og helse. Gjennom 18 kapitler basert på kunnskapsoppsummeringer av eksisterende litteratur belyser boken følgende hovedtemaer:

  • anbefalinger, målemetoder og status for fysisk aktivitet og fysisk form i befolkningen
  • sammenhengen mellom fysisk aktivitet og livsstilssykdommer samt andre tilstander, som i og etter svangerskap
  • teorier og modeller for bedre å kunne forstå hvorfor enkelte individer er fysisk aktive og andre ikke er det
  • betydningen av sosioøkonomiske forhold, kjønn og innvandringsbakgrunn samt faktorer som fremmer og hemmer implementering av fysisk aktivitet
  • fysisk aktivitet som forebyggende og helsefremmende tiltak for ulike aldersgrupper på ulike arenaer
Målgruppen for boken er studenter og vitenskapelig ansatte innen idrettsfag, kroppsøving, folkehelse, fysioterapi og andre helsefag, samt videre- og etterutdanning i folkehelse og aktivitetsmedisin. Boken er også relevant for andre som er involvert i arbeid med fysisk aktivitet og helse.

Boken er redigert av Monica Klungland Torstveit, Sveinung Berntsen og Hilde Lohne-Seiler fra Universitetet i Agder samt Sigmund A. Anderssen fra Norges idrettshøgskole. Antologien inneholder i tillegg bidrag fra forskere ved ledende fagmiljøer i Norge, Sverige og Danmark.

Til toppen

Flere bøker av Monica Klungland Torstveit, Hilde Lohne-Seiler, Sveinung Berntsen og Sigmund Alfred Anderssen:

Du vil kanskje også like

Anmeldelser Fysisk aktivitet og helse

Systematisert og oppdatert kunnskap om fysisk aktivitet og helse 20.03.2019

«Redaktørene og forfatterne av boka «Fysisk aktivitet og helse» har lykkes i å lage en grundig, god og oversiktlig bok som samler og systematiserer oppdatert kunnskap om fysisk aktivitet, både på individnivå og med et samfunnsperspektiv. Boka har klar klinisk forankring og gir leseren god innsikt i dagens kunnskap om sammenhengen mellom fysisk aktivitet og helse, og tilhørende utfordringer. Boka må gjerne leses sammenhengende, men fungerer også utmerket som lærebok og som et oppslagsverk.»

Kirsti Krohn Garnæs, spesialist i idrettsfysioterapi, Fysioterapeuten 3/2019

Til toppen

Om forfatter
Monica Klungland Torstveit er ansatt som førsteamanuensis i idrettsvitenskap ved Universitetet i Agder. Hun har en ph.d. i idrettsvitenskap fra Norges idrettshøgskole og forskningserfaring fra Norsk forskningssenter for aktiv rehabilitering (NAR). I tillegg er hun fagansvarlig for enhet for idrettsernæring og restitusjon i Olympiatoppen sør. Hovedfagfeltet hennes er fysisk aktivitet, helse og idrettslig prestasjon.

Hilde Lohne-Seiler har siden 1994 arbeidet ved Universitetet i Agder, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Institutt for folkehelse, idrett og ernæring. Forskningsfeltet hennes er i hovedsak adaptasjon til trening og fysisk aktivitet hos gravide og eldre. Hun har en ph.d. på fysisk aktivitet og fysisk form hos eldre individer, og disputerte ved Norges idrettshøgskole i januar 2016. Undervisningsfeltet hennes er hovedsakelig anatomi, fysisk aktivitet/idrett og helse knyttet til ulike målgrupper, treningslære med fokus på styrketrening og trening av leddbevegelighet, fysisk vekst og utvikling og aldringsprosessen knyttet til ulike organsystemer.

Sveinung Berntsen er ansatt som professor i idrettsvitenskap og forskningsgruppeleder ved Universitetet i Agder. Han har en ph.d. i idrettsvitenskap fra Norges idrettshøgskole og forskningserfaring fra Folkehelseinstituttet, Universitetet i Oslo, Oslo universitetssykehus, Haukeland universitetssjukehus og Uppsala universitet. Berntsens forskningsområder er primært trening eller fysisk aktivitet ved astma eller kreft. Berntsen har også arbeidet mye med treningsintervensjoner for ulike grupper.
Sigmund A. Anderssen er professor i fysisk aktivitet og helse og leder av Seksjon for idrettsmedisinske fag ved Norges idrettshøgskole. Han arbeider bredt innen fysisk aktivitet og helse, blant annet med kartlegging av aktivitetsvaner og fysisk form i befolkningen, skolebaserte intervensjoner og anbefalinger for fysisk aktivitet.