Forfatter: , , , , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2011
Antall sider: 436
Forlag: Høyskoleforlaget
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788276348781
Kategori: Matematikk, realfag og teknologi og Utdanningsvitenskap
Fag: Matematikk, realfag og teknologi, Pedagogikk
Nivå: Akademisk
Omtale Fysikkdidaktikk
Fysikkdidaktikk er en introduksjon til fysikk som undervisningsfag i norsk utdanningssystem og en håndbok for fysikklærere og fysikklærerstudenter. Boken behandler fysikk som vitenskapsfag og undervisningsfag. Den dekker viktige aspekter av fysikkens historie og egenart, og presenterer aktuelle perspektiver på læring og undervisning i fysikk. Videre gir den innblikk i karakteristiske trekk ved dagens undervisning i programfaget fysikk og elevenes opplevelse av denne. Boken gir også konkrete tips for undervisning i ulike emner i læreplanen og til bruk av eksperimenter. Tester og eksamen i fysikk behandles i bokens siste seksjon.

Boken er skrevet for studenter i praktisk-pedagogisk utdanning, masterstudenter i fysikkdidaktikk, lærere i fysikk og naturfag og lærerutdannere. Den er ment som et verktøy for videreutvikling av egen undervisning og refleksjon over fysikkfagets rolle i skole og samfunn.

Forfatterne er fysikere og fysikkdidaktikere og har til sammen bred erfaring fra fagdidaktisk forskning, lærerutdanning og undervisning i videregående skole.

Til toppen

Flere bøker av Carl Angell, Berit Bungum, Ellen Karoline Henriksen, Stein Dankert Kolstø, Jonas Persson og Reidun Renstrøm:

Om forfatter
Carl Angell er førsteamanuensis ved Skolelaboratoriet på Fysisk institutt ved Universitetet i Oslo der han har driver med etter- og videreutdanning for lærere og er engasjert i en rekke forskningsprosjekter i fysikkdidaktikk. Han har doktorgrad i realfagsdidaktikk og har tidligere undervist i fysikk og matematikk i den videregående skolen i mange år.
Berit Bungum er ansatt som førsteamanuensis ved Institutt for fysikk, NTNU. Hun er cand.scient. i fysikk og har en doktorgrad om teknologiundervisning i norsk skole. Bungum har arbeidet med lærerutdanning og lærerkurs i fysikk, naturfag og teknologi i en årrekke og har bidratt til lærebøker i naturfag for grunnskolen.
Ellen Karoline Henriksen er førsteamanuensis i fysikkdidaktikk ved Fysisk institutt, Universitetet i Oslo. Hun er cand.scient. i fysikk og dr.scient. i fysikkdidaktikk fra UiO. Henriksen underviser innen lektor- og lærerutdanning og er involvert i forskning knyttet til fysikkfaget i skolen og til ungdoms (særlig jenters) valg og bortvalg av realfaglig utdanning.
Stein Dankert Kolstø er professor ved Institutt for fysikk og teknologi, UiB. Han er cand.scient. i fysikk og har doktorgrad i naturfagdidaktikk. Han har i mange år arbeidet med lærerutdanning og holdt kurs og foredrag for lærere i naturfag, fysikk og teknologi og forskningslære. Kolstø er spesielt interessert i språkets og eksperimentets rolle i læringen.
Jonas Persson er førsteamanuensis i fysikk ved Institutt for fysikk, NTNU. Jonas Persson er fil.dr fra Göteborgs Universitet, Sverige (og Docent fra Universitetet i Jyväskylä, Finland) og har lang undervisningserfaring fra ulike universiteter i Norge og Sverige. Han har sin vitenskapelige bakgrunn i atom- og kjernefysikk og har mangeårig erfaring med å utvikle undervisningen i fysikk. Persson har også skrevet en lærebok i optikk og akustikk for høgskolen.

Reidun Renstrøm er førsteamanuensis ved Universitetet i Agder. Hun er utdannet ved Universitetet i Oslo med hovedfag i kjernefysikk og doktorgrad i Kvantefysikkens utvikling.

Renstrøm er forfatter av bøkene Kraft og Bevegelse , Fysikkens Historie og medforfatter av fagboka Fysikkdidaktikk, lærebøkene Rom Stoff Tid og Kvantedramaet, som er publisert på naturfag.no

I 2015 fikk hun Universitetsforlagets lærebokpris for fremragende fagformidling.