Forskningsmetode for masterstudenter i lærerutdanningen (Heftet)

Forfatter:

og

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2018
Antall sider: 304
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202575861
Kategori: Grunnskolelærerutdanning , Fagbøker og Utdanningsvitenskap
Fag: Lærerutdanning, Pedagogikk
Nivå: Akademisk
Omtale Forskningsmetode for masterstudenter i lærerutdanningen

Boken beskriver ulike måter å gjennomføre forskning og hvordan en kan kvalitetssikre forskningen med skolen som forskningsfelt. Det rettes også oppmerksomhet mot hvordan forskeren kan ivareta etiske prinsipper i forskningen. Ulike forskningsdesign presenteres, og i egne kapitler for kvalitativ og kvantitativ metode beskrives det inngående hvordan data kan samles inn og analyseres. Boken gir flere praktiske tips om hvordan en masteroppgave bør se ut, hva som bør være innholdet, og hvordan oppgaven kan struktureres.

Boken henvender seg til lærerstudenter og lærerutdannere/forskere, men er også aktuell for studenter og forskere innenfor andre fagfelt.

Til toppen

Du vil kanskje også like

Om forfatter

May Britt Postholm er professor ved ILU, NTNU. Postholms interessefelt er hovedsakelig rettet mot to områder: utdanningsforskning og kvalitativ forskningsmetode. Hun har publisert bøker og en rekke artikler som omhandler undervisning og læring, både nasjonalt og internasjonalt, og flere metodebøker som omhandler kvalitativ metode og FoU-arbeid. Postholm er også forfatter av boken med tittelen «Forskningsmetode for masterstudenter i lærerutdanningen».

Dag Ingvar Jacobsen er professor ved Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag ved Universitetet i Agder. Han har i mange år undervist i samfunnsvitenskapelig metode og har gjennomført flere større empiriske undersøkelser. Han er forfatter av flere bøker og har publisert artikler i både nasjonale og internasjonale tidsskrift.