Forskeren i forskningsprosessen (Heftet)

Metodebok om situering

Forfatter:

og

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2012
Antall sider: 120
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202366407
Kategori: Helse og sosialfag
Fag: Helsefag, Metode og studieteknikk
Nivå: Akademisk
Omtale Forskeren i forskningsprosessen

Hvordan bli en god forsker og hvordan skrive ut forskningsresultatene på en god måte? Det handler langt på vei om profesjonsidealer og forskerens etiske ansvar. Metodelitteratur og veiledere oppfordrer ofte studenter og forskere til å reflektere over slike spørsmål, men gir sjelden konkrete råd om hva man kan gjøre i praksis. Nettopp det gjør forfatterne av denne boka.

Forskeren tar nødvendigvis sine egne erfaringer med inn i intervjuer og datasamlinger, og mangel på refleksjon over eget ståsted og sin egen opptreden kan forandre og forringe data.

Forskeren i forskningsprosessen viser hvordan valg av teorier og problemstillinger styres av blant annet forskerens eget kjønn, klasse og erfaringer. Med utgangspunkt i gestalttradisjonen og dens opphav i fenomenologien klargjør forfatterne hvordan forskeren situerer seg, eller plasserer seg selv i praksis.

Også skrivearbeidet preges av forfatterens ståsted. Gjennom eksempler viser boka hvordan en ferdig tekst kan endre seg om forskeren reflekterer over leserens ståsted.

Noen sentrale spørsmål i boka:

  • Hvordan kan forskeren situere seg i praksis?
  • Hva snakker egentlig informantene om?
  • Kan makt fjernes i forskningsrelasjoner?
  • Hva er forskerens situasjon, rolle og dilemmaer i forskningsprosessen?
  • Hvilken betydning har situeringen når forskeren skriver ut dataene?

Til toppen

Anmeldelser Forskeren i forskningsprosessen

«Med sine 110 sider har Cecilie B. Neumann og Iver B. Neumann levert ei bok som med interessante eksempel viser korleis forskingsbasert innsikt byggjer på situert kunnskap. For samfunnsvitarar generelt vil bokas koplingar tilgestalttradisjonen gi både bidrag til å skjøne kvifor vi sluttar å snakke om data som eit ferdig forma materiale som ligg klar for innhenting. Forskaren som meir kvalifisert reflekterer over sin posisjon som medskapar av feltet, vil kunne produsere betre data.»

Erik Fossåskaret, Sosiologi i dag

«Boken til Neumann & Neumann er et viktig og originalt bidrag til metodelitteraturen i medisin og helsefag. Den er lettlest, gir nyttig inspirasjon om viktige forhold og kan anbefales til forskere fra alle medisinske fagområder med interesse for hva forskningsprosessen betyr for kunnskapen som prosjektet skal utvikle.»

K. Malterud, Tidsskrift for Den norske legeforening 16/2011

Til toppen

Om forfatter
Cecilie Basberg Neumann er sosiolog og har doktorgrad i kriminologi. Hun er også utdannet gestaltterapeut. Neumann er ansatt som professor ved Fakultet for samfunnsvitenskap ved OsloMet, Institutt for Sosialfag.

Iver B. Neumann er professor og forskningssjef ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI). Han har doktorgrad i sosialantropologi (Oslo) og statsvitenskap (Oxford). Neumann har skrevet flere bøker og artikler om samfunnsvitenskapelig teori og metode.