Fornyelsen som forsvant (Heftet)

Et kritisk blikk på Den katolske kirkes utvikling fra 1850 til i dag

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2014
Antall sider: 303
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202475253
Kategori: Historie, religion og filosofi og Fagbøker
Fag: KRLE, Religion
Nivå: Akademisk
Omtale Fornyelsen som forsvant

Fornyelsen som forsvant drøfter det forfatteren beskriver som en krise innenfor Den katolske kirke. Linjene trekkes fra den kirkelige «antimodernismen» som dominerte fra 1850 til 1950, før Det andre vatikankonsil (1962–65) brakte med seg viktige reformer og forslag til fornyelse av kirken.

Utover 1970-tallet stoppet imidlertid denne reformprosessen opp. Antimoderne holdninger vendte tilbake og skapte grobunn for en nykonservativ og reaksjonær katolisisme. Ifølge forfatteren toppet krisen seg under pave Benedikt XVI. Boka dokumenterer blant annet Den katolske kirkes unnfallenhet i forhold til de mange overgrepssakene som er avdekket de siste tiårene, og setter et kritisk søkelys på de offisielle katolske holdningene i spørsmål om alt fra likestilling og skilsmisse til fascisme og høyrepopulisme.

Den katolske kirke i Norge preges også i stor grad av reaksjonære holdninger og tankesett, ifølge forfatteren. Resultatet er at katolisismen, både nasjonalt og internasjonalt, befinner seg på kollisjonskurs med den moderne verden. Og til tross for en viss bedring under pave Frans, har problemene så langt ikke blitt løst.

Til toppen

Flere bøker av Ola Tjørhom:

Anmeldelser Fornyelsen som forsvant
«En del av emnene Tjørhom behandler, vekker en stor grad av ubehag hos meg, ikke minst når han kommer inn på kirkens forhold til jødene og høyrekreftene i Europa før konsilet. Men særlig håndteringen av overgrepsskandalene etter hvert som de begynte å bli kjent for allmenheten, er svært trist lesning. Det likevel viktigste med Tjørhoms bok ligger i det faktum at han etterlyser samtale blant norske romersk-katolikker om sentrale spørsmål [...] Ola Tjørhoms bok kan være et godt utgangspunkt for en sannere og mer oppriktig samtale om hva det vil si å være katolikk i dagens Norge nesten 50 år etter at Det annet Vatikankonsil ble avsluttet. For den samtalen må Den romersk-katolske kirke våge.»Morten Erik Stensberg, Luthersk Kirketidende 13/2015
«Hans forhåpninger til den hellige moderkirken har fått alvorlig knekk, og boka gir god innsikt i årsakene til det. [...] Tjørhoms bok er en rik, veldokumentert og inspirerende analyse av kirkens utvikling, preget av dyp bekymring for mørkemennenes voksende innflytelse.»Jon Rognlien, Dagbladet 3. februar 2015
«Ola Tjørhom har utgitt med en meget interessant bok med tittel Fornyelsen som forsvant. Det er ikke meg kjent at det finnes mange norske faglige og akademiske bøker om den katolske kirkens historie. Vi skal derfor glede oss over å kunne utvide vår kunnskap om en av de mest innflytelsesrike religiøse og politiske institusjonene i verden. [...] Boken er tilgjengelig samtidig som den er kunnskapsrik; den er informativ og forklarende.»Elisabetta Cassina Wolff, minervanett.no 16. desember 2014
«Forfatteren er selv katolikk. Dette gjør at boka har en egen nerve og brodd. Fra dette ståstedet øver han godt fundert kritikk på egen kirke, åpenbart i et slags håp om at tingenes tilstand skal endre seg til det bedre. Samtidig er han langt på vei med på å slukke slikt håp.
Også leserens ståsted i det religiøse landskapet er selvsagt med på å bestemme hvordan boka oppleves. Jeg, agnostiker med en lang og solid katolsk fortid, nærmest slukte boka – med skrekkblandet fryd. [...] Dette er en bok som fortjener å bli lest – skrevet av en som fører en fin penn, og som vet hva han snakker om.»Rudi Kessel, fritanke.no
«Boken er og blir et profilert partsinnlegg fra en som ønsker omfattende kirkelige reformer, men til tross for det kan den tjene som utgangspunkt for en oppriktig samtale om hva det vil si å være katolikk i dagens Norge.»Morten Erik Stensberg, St. Olav - katolsk kirkeblad 2/2015

Til toppen

Om forfatter

Ola Tjørhom (f. 1953) er cand.theol. fra Menighetsfakultetet og dr.theol. fra Universitetet i Oslo. Han har innehatt ulike professorater i systematisk teologi og økumenikk i inn- og utland, og er nå professor emeritus ved Universitetet i Agder. Tjørhom har skrevet en rekke artikler og bøker om kirkeforskning og kirkelig enhetsarbeid og er selv katolikk.