Folketrygdens framtid (Heftet)

Hvor går NAV?

Forfatter:

og

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2014
Antall sider: 144
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202476199
Kategori: Helse og sosialfag og Fagbøker
Fag: Medisin, Sosial- og omsorgsfag
Nivå: Akademisk
Omtale Folketrygdens framtid

Boka setter et kritisk søkelys på dagens trygdeordninger, og forfatterne undersøker om de kan videreføres i tiden som kommer. Hvordan kan politiske vedtak sikre livsvilkårene til de som har minst i framtiden?

Noen sentrale spørsmål i boka er:

  • Vil den norske velferdsstaten overleve?
  • Hvordan utfordrer migrasjon folketrygden?
  • Kan sykelønn, uføretrygd og alderspensjon bli rettferdig?
  • Hvordan blir NAVs framtid?

Boka er skrevet for ansatte i NAV og helse-, sosial- og kommunal sektor. Den er nyttig for studenter og undervisere ved høgskoler og universiteter, og boka vil være særlig interessant for politikere.

Til toppen

Flere bøker av Bjørgulf Claussen og Gunnar Tellnes:

Du vil kanskje også like

Anmeldelser Folketrygdens framtid

Interessant, liten bok om stort tema

«Alt i alt er boken et betimelig og leseverdig innlegg om folketrygdens fremtid, spesielt sett i lys av den sosiale og økonomiske krisen i EU, en krise som ser ut til å ha blitt kronisk, og som har ført til nedbygging av velferdsordninger i de fleste medlemslandene. Boken burde være av interesse for alle som arbeider i helse- og sosialomsorgen i Norge.»

H L Leira, Tidsskrift for Den norske legeforening nr 12/13

Fint om folketrygden

«Kort summert er dette en bok som fortjener å leses av mange. Den bør gi vekkere og aha-opplevelser for lek og lærd på området, samtidig som den gir en god innføring i nykommere på området, f. eks. studenter - og til dem som enten på grunn av alder eller uførhet mottar utbetalingsslipper fra NAV i posten».Øivind Larsen, Michael nr. 4/2014

Til toppen

Om forfatter
Bjørgulf Claussen er professor i sosialmedisin ved Universitetet i Oslo og har mange års erfaring som fastlege. Arbeidsløshet, trygder og sosial ulikhet er Claussens mest sentrale forskningsfelt.
Gunnar Tellnes er lege og professor siden 1991 ved Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo (UiO). Dokotorgrad om legens sykmeldingspraksis, UiO 1990. Spesialist i allmennmedisin 1990 og i samfunnsmedisin 1991. Solstrandkurset for ledere AFF/NHH 1994-95. Mastergrad i helseadministrasjon, 2002.

Tidligere distriktslege på Værøy og Røst, og forsker ved UiO fra 1984. Prodekan, forskningskoordinator og dekan ved Det medisinske fakultet, UiO, 1996-99. Professor II i folkehelse ved Høgskolen i Akershus 2001-07 og ved Høgskolen i Hedmark 2008-09. Har arbeidet deltid i 17 år som overlege i Rikstrygdeverket og flere trygdekontor; blant annet som rådgivende overlege i NAV Vestfold og NAV Buskerud (2009-12). Har siden 2012 arbeidet deltid som bedriftslege i Modum felles bedriftshelsetjeneste www.mfbht.no

Initiativtaker og styreleder (1998-08) for Norsk forening for folkehelse www.folkehelseforeningen.no Initiativtaker og styreleder (1994-99) for Natur-Kultur-Helse-senteret i Asker www.nakuhel.no Han er nå styreleder i Stiftelsen NaKuHel Norge. Past President in European Public Health Association www.EUPHA.org . Vice-President (2009-14) in International Academy of Science – Health&Ecology. Hjemmeside: www.tellnes.info