Folketrygd samleutgave 2018 (samleutgave i trygderett) (Heftet)

Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2018
Antall sider: 381
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202593643
Kategori: Juridiske fag
Fag: Lover og forskrifter
Nivå: Akademisk
Omtale Folketrygd samleutgave 2018 (samleutgave i trygderett)
Folketrygd samleutgave 2018 er ajourført pr. 01.02.2018. Den består av følgende lover, forskrifter, vedtak og satser:

Folketrygdloven
NAV-loven
Arbeidsmarkedsloven
Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen
Forvaltningsloven
eForvaltningsforskriften
Offentleglova
Barnetrygdloven
Barnelova
Forskrift om fastsetjing og endring av fostringstilskot
Forskotteringsloven
Bidragsinnkrevingsloven
Kontantstøtteloven
Arbeidsmiljøloven. Kapittel 12: Rett til permisjon
Samordningsloven
Skatteloven. Kapittel 12: Personinntekt
Trygderettsloven
Avgifter mv. til folketrygden for 2018
Satser for ytelser etter folketrygden for 2018
Forskrift om grunnbeløp, reguleringsfaktorer og satser for minste pensjonsnivå i folketrygden fra 1. mai 2017
Satser for barnetrygden for 2018
Satser for kontantstøtte for 2018
Satser for engangsstønad ved fødsel og adopsjon
Adopsjonsstøtte for 2018

Til toppen