Festival! (Heftet)

Mellom rølp, kultur og næring

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2013
Antall sider: 312
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202422219
Kategori: Samfunnsvitenskap , Samfunn og debatt , Estetiske fag og Musikk
Fag: Estetiske fag, Samfunnsfag, Sosialantropologi, Sosiologi, Statsvitenskap
Nivå: Akademisk
Omtale Festival!

Ulike former for festivaler har blitt tunge elementer i det norske kulturlivet. Stadig flere festivaler omfatter stadig flere kulturelle arrangementer, besøkende og lokalsamfunn, og det synes åpenbart at festivalene har fått stor betydning for folkeliv, identitet og aktivitet i by og bygd og for et vell av kulturuttrykk. I denne boka undersøkes festivalfenomenet av en rekke forskere innenfor samfunnsvitenskap og humaniora.

Festival! inneholder nyanserte analyser av festivalenes betydning for blant annet sosiale fellesskap, kulturelle opplevelser, lokal og etnisk identitet, tradisjon og historie, stedsutvikling og stolthet, næringsutvikling og økonomi. Boka argumenterer for at festivalene både er viktige hendelser på flere nivåer og kan brukes for å forstå mer generelle aspekter ved sosialt liv. Det er derfor mye å lære fra festivalfeltet, som kan komme både festivaler og samfunnet ellers til gode.

Boka er aktuell for studenter og forskere innenfor kulturfeltet, for kulturpolitikere og kulturarbeidere lokalt og sentralt, og for festivalentusiaster og kulturinteresserte for øvrig.

Til toppen

Flere bøker av Aksel Tjora:

Du vil kanskje også like

Anmeldelser Festival!
«Dette er seriøs festivallektyre [...] for alle dem som insisterer på festivalformatets uforklarlige magi tilbyr denne boka en god forklaring. I verste fall sitter du igjen med en haug raske festivalfakta du kan imponere med i ølkøen.»Hanna Stoltenberg, Aftenposten K Juli/august 2013
«Vi blir introdusert for perspektiver på festivaler som kulturmarkeringer, og festivaler som åsteder for sosialt engasjement og miljøfokus. Det er med andre ord lite rølp og mye budsjetter og organiseringsutfordringer. Dermed ikke sagt at det er en dårlig bok. Tvert imot er det to årsaker til at denne antologien er leseverdig. For det første, i løpet av 15 kapitler, får vi en tydelig bekreftelse på hvorfor festivaler kan forsvares som et sosiologisk studieobjekt. [... ] For det andre er boken relativt jevn med tanke på bidragenes kvalitet. Flere av kapitlene er dessuten skrevet av folk som faktisk har hatt arrangøransvar eller på andre måter er direkte involvert i festivaldrift (en annen positiv overraskelse).»Hans Erik Næss, Sosiologi i dag 1/2014
«Selv har jeg argumentert for en mer "akademisk-skolert" tilnærming til omtalen av populærmusikkfeltet i mediene. Her får jeg tilbake i bøtter og spann. [...] Likevel burde den være noe å ta med seg på stranden i sommer for alle kulturarbeidere, journalister, studenter på nordre Blindern eller lignende, politikere, lokale næringslivsledere og ikke minst musikkinteresserte.»Knut Schreiner, Morgenbladet 28. juni 2013
«For første gong har vi ein inngåande analyse av festivalfenomenet. Boka er interessant for både bransjen og festivalgjengarane sjølve. [...] Styrken ved prosjektet er at dei mange bidraga representerer Festival-Noreg i stor breidd, og at mykje byggjer på såkalla deltakande observasjon.»Jan H. Landro, Dag og tid, 14. juni 2013
«Det er bra at det har kommet en bok som tar festivalfenomenet på alvor [...] Festivaler har virkninger på en rekke nivåer, og det vil være interessant å se nærmere på hvordan musikkfestivaler påvirker måten både arrangører, artister, plateselskap, musikkdistributører og journalister arbeider på. Forhåpentlig kommer det etter hvert egne festivalbøker innenfor ulike kulturområder, det være seg teater, film og litteratur så vel som musikk.Yngvar Kjus, Studia Musicologica Norvegica 2013
«Slik jeg oppfatter det, lykkes Tjora og hans medforfattere i all hovedsak godt med å synliggjøre et interessant og mangfoldig festivalforskningsfelt, noe som forhåpentligvis bør være til nytte for både studenter og andre forskere som interesserer seg for temaet.»Heidi Stavrum, Tidsskrift for samfunnsforskning 3/2014

Til toppen

Om forfatter

Aksel Tjora er professor i sosiologi ved NTNU i Trondheim. Han arbeider med utvikling av interaksjonsteorier, ved studier av randsoner, for eksempel mellom det private og det offentlige og mellom ulike former for sosialitet og fellesskap. Han har publisert en rekke bøker og vitenskapelige artikler innenfor slike temaer og innenfor kvalitativ forskningsmetode.