Fenomener i intensivsykepleie (Heftet)

Forfatter:

og

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2017
Antall sider: 272
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202423001
Kategori: Helse og sosialfag
Fag: Helsefag, Sosial- og omsorgsfag, Sykepleiefag
Nivå: Akademisk
Omtale Fenomener i intensivsykepleie

Fenomener i intensivsykepleie handler om intensivpasienters situasjon og erfaringer, og drøfter de utfordringene pasienter, pårørende og sykepleiere møter i intensivsituasjoner.

Boken viser hvordan intensivsykepleie også har aktualitet utenfor sykehus, blant annet i hjemmet og i sykehjem. Forskningen gir ny kunnskap og innspill til håndtering av pasientsituasjoner, ressursfordeling og beslutningsprosesser.

Fenomener i intensivsykepleie er skrevet for studenter, forskere, veiledere og undervisere. Den er også aktuell og nyttig for helsepersonell og ansatte både innen spesialist- og kommunehelsetjenesten.

Til toppen

Anmeldelser Fenomener i intensivsykepleie

"Boken inneholder et mangfold av aktuelle problemstillinger for intensivsykepleie. Den favner vidt da den også fokuserer på problemstillinger som oppstår i mer utypiske kontekster for intensivsykepleie, som i hjemmesykepleien eller på sykehjem. Temaene i boken vil være særlig aktuelle for sykepleiere som arbeider på intensiv- og spesialavdelinger."

Stine Irene Flinterud, intensivsykepleier, PhD-stipendiat og høgskolelektor, Tidskrift for fag og tro

Til toppen

Om forfatter

Sven-Tore Dreyer Fredriksen er utdannet sykepleier (1980), spesialsykepleier og sykepleiepedagog. Han har hovedfag i helsefag (1998), og er DrPH i folkehelsevitenskap ved Nordisk høyskole for folkehelsevitenskap i Göteborg (2011). Dreyer Fredriksen er ansatt som førsteamanuensis ved Norges arktiske universitet, Universitetet i Tromsø og i en bistilling ved Profesjonskolen ved NORD universitet i Bodø. Han har tidligere lang erfaring som klinisk sykepleier og høgskolelærer og lektor ved flere sykepleierutdanninger i Norge. Han har publisert vitenskapelige artikler innenfor de tre forskningsområdene pasienter i intensivkontekst, omsorg i kommunehelsetjeneste og sykepleiepraksis.

Kristin Halvorsen er intensivsykepleier og ph.d. Hun er ansatt som førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid. Hovedarbeidsområdene hennes er forskning, veiledning og undervisning. I 2009 disputerte Halvorsen med avhandlingen «Bedside priorities in intensive care. Value choices and considerations. A qualitative study». I etterkant av doktorarbeidet har Halvorsen jobbet med forskning knyttet til etiske spørsmål i behandling og sykepleie til alvorlig KOLS-syke pasienter. Særlig har fokus vært på medbestemmelse, omsorg ved livets slutt og kvinners erfaringer med å leve med KOLS. Halvorsen forsker på oppfølging av tidligere intensivpasienter og etterlatte, samt ernæringsproblematikk knyttet til eldre pasienter. Halvorsen er engasjert i flere verv innen helsetjenesten, blant annet i klinisk etikk komite (KEK).